dom z pompą ciepła NIBE

Najłatwiej jest dziś zbudować nowy dom uwzględniając w projekcie zastosowanie pomp ciepła

Nowe warunki techniczne stawiane obecnie osobom rozpoczynającym budowę domu zmuszają do połączenia dobrej izolacji budynku z wysoko efektywnymi rozwiązaniami grzewczymi

Rozmowa z ADAMEM MINIKOWSKIM – Menedżerem ds. Odnawialnych Źródeł Energii NIBE

– Mówi się, że w związku ze zmianami w przepisach budowa domu od 1 stycznia bieżącego roku jest trudniejsza i kosztowniejsza. Dlaczego?

– Aktualnie stoimy przed nową erą budownictwa mieszkaniowego. Pojawiają się nowe przepisy prawne, przez które inwestorzy muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami. Jednym z najważniejszych przepisów, które bezpośrednio dotyczą inwestorów, są nowe Warunki Techniczne, które weszły w życie 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z ich wymaganiami, nowe budynki muszą spełniać określone kryteria. Ich celem jest przede wszystkim poprawienie charakterystyki energetycznej budynków, przez uzyskanie jak najmniejszego współczynnika energii użytkowej (EU), który z kolei przekłada się na energię końcową (EK), a docelowo również energię pierwotną (EP).

– Czym różni się energia użytkowa od energii pierwotnej?

– Energia użytkowa to energia, która wynika ściśle z charakterystyki budynku, w tym jego izolacyjności i rodzaju instalacji. Metodologia obliczania EU jest dość szczególna, bo uwzględnia wszystkie aspekty systemów grzewczych, dotyczące zarówno źródła energii jak i samego budynku. Energia końcowa, to energia dostarczana do budynku w postaci energii elektrycznej, gazu czy innego paliwa. Innymi słowy, jest to energia, za którą płaci użytkownik. Z kolei energia pierwotna to energia zawarta w nośnikach, dzięki którym energia cieplna może być produkowana. W Polsce te nośniki stanowią najczęściej węgiel, gaz, ewentualnie produkt pochodzenia płynnego, np. ropa naftowa. Wyznaczenie energii pierwotnej polega na uwzględnieniu współczynnika konwersji oraz energii końcowej.

Przeczytaj:

Plastik w oceanach zabija wieloryby, a przez co giną koralowce? Dlaczego choć żyją tylko w ciepłych wodach, to ocieplenie klimatu jest dla nich zabójcze?

https://zielona-eskadra.pl/dlaczego-przez-ocieplenie-klimatu-umieraja-koralowce-jak-je-ratowac/

– Ale nowa norma WT2021 odnosi się nie tylko do samych źródeł energii zasilających nowy dom?

– Owszem. W Warunkach Technicznych 2021 zawarty jest szereg zaleceń, zarówno architektonicznych dotyczących ustawienia i lokalizacji budynku względem kierunków świata, nasłonecznienia, rodzaju płyty architektonicznej, izolacyjności i szczelności budynku, jak i zaleceń dotyczących samych instalacji grzewczych, ich sprawności przesyłania energii cieplnej, rodzaju wentylacji i efektywności urządzeń. Końcowym efektem połączenia wszystkich tych zaleceń jest parametr EP, czyli wskaźnik energii pierwotnej, który w budynkach jednorodzinnych nie może przekraczać 70 kWh/m2a.

– Dla większości inwestorów jest to wartość dość enigmatyczna. Co oznacza ona w praktyce? Od jakich założeń trzeba wyjść planując budowę domu?

– Z punktu inwestora istotna jest wiedza, że nie tylko izolacja cieplna budynku zapewnia spełnienie wymagań, ale ważny jest także wybór odpowiedniego źródła ogrzewania. Równocześnie sama instalacja oparta nawet o najlepsze urządzenie grzewcze, przy złych parametrach izolacyjnych budynku, nie pozwoli uzyskać odpowiedniego parametru EP. To zmusza inwestorów do połączenia wysoko efektywnych rozwiązań grzewczych z dobrą izolacją budynku. Niewątpliwie, elementem, który ogranicza zużycie energii pierwotnej i pomaga w spełnieniu wymagań określonych w WT 2021, jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Dowiedz się:

Dlaczego dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu pompy ciepła i fotowoltaiki, powierzchni dachu wystarczy by panele słoneczne w pełni zaspokoiły potrzeby energetycznne budynku i domowników – łącznie z ładowaniem samochodów elektrycznych

https://zielona-eskadra.pl/fotowoltaika-na-dachu-i-pompa-ciepla-w-domu-to-najlepsze-rozwiazanie-bez-potrzeby-mnozenia-paneli/

– Załóżmy, że zaprojektujemy rozwiązania architektoniczne i zastosujemy materiały zapewniające nam maksymalną możliwą izolację budynku. Czy wtedy dalej możemy swobodnie wybierać między dostępnymi na rynku systemami ogrzewania – od kotłów węglowych po pompy ciepła?

– Podczas budowy domu inwestor staje przed trudnymi wyborami. W uproszczeniu, ma do wyboru tak naprawdę trzy opcje. Musi wybrać pomiędzy kotłem na biomasę, pompą ciepła a hybrydową instalacją opartą o kocioł gazowy, wspomagany odnawialnym źródłem energii. Przy wyborze, za pompą ciepła przemawia fakt, że jako jedyna daje inwestorowi możliwość samodzielnego produkowania energii poprzez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. W przypadku kotła gazowego lub kotła na biomasę, nie ma możliwości samodzielnej produkcji paliwa, co sprawia, że inwestor jest uzależniony od jego dostaw.

– Ten ograniczony wybór, jak Pan mówi, w praktyce do trzech opcji faworyzuje pompy ciepła. Jakie przewagi mają one nad wspomnianą instalacją hybrydową czy kotłem na biomasę?

– Na etapie projektowania budowy, warto wziąć pod uwagę instalację pompy ciepła i porównać jej możliwości z innymi źródłami ciepła. Pod uwagę wziąć należy przede wszystkim niskie koszty eksploatacji oraz możliwości bilansowania z instalacji PV. Oprócz tego zastosowanie pompy ciepła ma szereg innych zalet. Przykładowo, nie ma konieczności budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci kominów, czy kotłowni. Dodatkowo, pompa ciepła pozwala na wykorzystanie funkcji chłodzenia, która jest coraz bardziej popularna wśród inwestorów.

Przeczytaj:

Rozmowę z dr inż. Małgorzatą Smuczyńską z NIBE_BIAWAR, a przekonasz się, że dla pomp ciepła zarezerwowano główną rolę w walce budownictwa we śladem węglowym

https://zielona-eskadra.pl/dobry-czas-dla-pomp-ciepla-nibe-covid-nie-zahamowal-produkcji-i-sprzedazy-a-2021-rok-niesie-jeszcze-lepsze-perspektywy/

– Czy z punktu widzenia normy WT2021 ważny jest rodzaj pompy ciepła zastosowanej przy budowie domu – gruntowa, powietrze powietrze lub powietrze woda?

– Z punktu widzenia WT 2021 rodzaj pompy ciepła nie ma znaczenia. Najważniejszym aspektem przy wyborze pompy ciepła powinien być współczynnik SCOP, czyli współczynnik sezonowej efektywności pracy urządzenia. Im wyższa wartość SCOP, tym niższą wartość Ep (energii pierwotnej) otrzymamy w obliczeniach. Najwyższy odnotowany sezonowy współczynnik sprawności SCOP pompy ciepła typu powietrze/woda wynosi 5,05 (pompa ciepła NIBE F2120), co oznacza że najlepsze powietrzne pompy ciepła, dostępne dzisiaj na polskim rynku, są w stanie zapewnić taki sam poziom oszczędności jak pompy gruntowe. Warto podkreślić, że niemal wszystkie gruntowe pompy ciepła NIBE mają SCOP (klimat chłodny, 35oC) powyżej 5, np. najnowsza, zaawansowana technologicznie pompa ciepła NIBE S1255 osiąga aż 5,5!

– Podsumujmy więc. Decydując się na pompę ciepła przy budowie nowego domu co zyskujemy, poza łatwym wypełnieniem nowej normy WT 2021?

Wybierając pompę ciepła, inwestor zyskuje ekologiczne źródło odnawialnej energii, niskie koszty przeglądów i praktycznie bezobsługowe urządzenie o długim okresie żywotności. To powoduje, że sumarycznie pompa ciepła moim zdaniem wygrywa z dostępnymi obecnie kotłami.

– Dziękuję za rozmowę.