Współpraca urządzeń grzewczych z instalacją fotowoltaiczną – jak to działa i kiedy się sprawdza?

W najprostszym rozumieniu fotowoltaika to zespół urządzeń, dzięki którym możemy pozyskać darmową energię elektryczną ze słońca. Podstawowym elementem tych systemów są panele słoneczne montowane na dachach lub ścianach budynków ewentualnie na gruncie. Zobacz, jak wykorzystać darmową i ekologiczną energię słoneczną do zasilania nowoczesnych urządzeń grzewczych takich jak pompy ciepła.

     Instalacje fotowoltaiczne należą do grupy OZE (Odnawialne Źródła Energii). Oznacza to, że są nie tylko ekologiczne i przyjazne dla środowiska, ale też opłacalne. Warto pamiętać, że fotowoltaika nie wymaga specjalnych zezwoleń (jeśli moc instalacji nie przekracza 50 kW), a poza tym możemy ubiegać się, w razie jej montażu, o dofinansowanie w postaci dotacji. Według szacunków taka inwestycja zwraca się po około 6-7 latach. Do tego, jeśli zdecydujemy się na sieciową instalację fotowoltaiczną, to ustrzeżemy się przed wzrostem cen energii elektrycznej.

     Na naszej szerokości geograficznej i przy panujących w Polsce warunkach pogodowych największa wydajność pracy paneli fotowoltaicznych przypada na miesiące od czerwca do września. Jest to niestety zdecydowanie poza sezonem grzewczym. Dlatego do niedawna instalacje fotowoltaiczne były najczęściej wykorzystywane na bieżące potrzeby gospodarstwa domowego (sprzęt elektryczny oraz oświetlenie).

     Obecnie instalacje PV (paneli fotowoltaicznych) są coraz częściej wykorzystywane do współpracy z nowoczesnymi systemami grzewczymi, jakimi są pompy ciepła. Tu stajemy przed problemem, że maksymalna sprawność paneli przypada na okres letni, z kolei największe zapotrzebowanie na energię (elektryczną i cieplną) mamy w okresie zimowym. Rozwiązaniem, które pozwala usunąć ten problem, jest rozliczanie produkowanej i zużywanej energii elektrycznej w okresie rocznym.

Zobacz również: Przykłady realizacji z pompami ciepła NIBE i panelami fotowoltai 

W ustawie o OZE z dnia 20 lutego 2015 roku (z późniejszymi zmianami z dnia 22 czerwca 2016 r.) wprowadzono możliwość sumarycznego bilansowania ilości energii dla mikroinstalacji. A taką właśnie mikroinstalacją jest każda instalacja PV o mocy nie większej niż 50 kW przyłączona do sieci elektroenergetycznej.

W wyżej wymienionej ustawie, najważniejsze dla odbiorców indywidualnych są zapisy zawarte w Rozdziale 2 Art. 4 z podpunktami. Zapisy ustawy gwarantują, że:

  • rozliczenie energii elektrycznej jest dokonywane w stosunku ilościowym energii wprowadzonej do sieci do energii pobranej z sieci:

    - 1 do 0,8 dla instalacji nie większej niż 10 kW,

    - 1 do 0,7 dla instalacji o mocy 10–50 kW,

  • prosument (użytkownik mikroinstalacji) rozliczany jest na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (licznika) dla danej mikroinstalacji,

  • „odebrana” energia nie podlega opłatom taryfowym oraz dystrybucyjnym,

  • rozliczenie jest dokonywane w okresie rocznym (365 dni) począwszy od dnia pierwszego odczytu rozliczeniowego.

     W wielkim skrócie można powiedzieć, że ustawa gwarantuje, nie tylko odbiór letniej „nadprodukcji” energii w zimie, ale też to, że energię wyprodukowaną w dzień możemy odebrać w nocy. Ponadto w razie fatalnych warunków słonecznych możemy skorzystać z nadwyżki wyprodukowanej w czasie pięknej pogody.

Czy pompa ciepła współpracująca z instalacją PV się opłaca?

   

  Przykładem dobrej współpracy nowoczesnego systemu grzewczego i instalacji PV jest osiedle domów jednorodzinnych w Mławie. Inwestycja obejmuje już kilkadziesiąt domów w zabudowie szeregowej i powstają kolejne. W każdym z nich zainstalowana jest powietrzna pompa ciepła NIBE SPLIT 8 kW o modulowanej mocy grzewczej oraz zestaw składający się z 27 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 7,4 kW. Każdy segment ma powierzchnię około 90 metrów kwadratowych, a w całym domu zainstalowane jest ogrzewanie podłogowe. Rachunki mieszkańców za ogrzewanie oraz energię elektryczną to niemal zero złotych. Co dwa miesiące płacą jedynie rachunek rzędu 30–40 złotych (czyli równy kosztowi opłat stałych za prąd).

Jak widać tego typu synergia systemów jest opłacalna w nowym budownictwie. Ale i w starym budownictwie, przy prawidłowo wykonanej termomodernizacji, takie rozwiązania się sprawdzają.

Przeczytaj: Dofinansowanie do pomp ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze"