Przykłady realizacji z pompami ciepła NIBE i panelami fotowoltaicznymi

Inwestycje wielorodzinne w Cedrach Wielkich i Szczytnie

     Nie od dziś pisze się i mówi dużo o jakości powietrza, którym oddychamy my i oddychać będą nasze dzieci i wnuki. A z tym tematem nierozerwalnie związane są zagadnienia dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła NIBE. Zobacz inwestycje wielorodzinne, w których postawiono na czyste ogrzewanie.

     O ile inwestorzy indywidualni w Polsce coraz częściej skłonni są korzystać z nowoczesnej instalacji opartej na pompach ciepła i panelach fotowoltaicznych, o tyle inwestorzy odpowiedzialni za administrowanie wielorodzinnych obiektów są mniej zainteresowani takimi rozwiązaniami. Mamy jednak nadzieję, że to się szybko zmieni. O tym, że to się opłaca, nie tylko ze względu na środowisko i nasze zdrowie, ale i finansowo, pokazują poniższe przykłady. Przedstawiamy dwie inwestycje wielorodzinne, w których zastosowano rozwiązania hybrydowe (pompy ciepła PC + panele fotowoltaiczne PV). Dzięki temu obniżono koszty ogrzewania i zadbano o jakość powietrza.

Warto przeczytać: Jak sprawdzać jakość powietrza w swojej okolicy?

Zastosowanie gruntowych pomp ciepła NIBE F1345

     

     Na początek inwestycja zrealizowana w latach 2015–2016 we wsi Cedry Wielkie na terenie Żuław Wiślanych. Mieszkańcy tamtejszej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żuławy” podjęli decyzję o likwidacji starej kotłowni węglowej o mocy 1,05 MW. Kotłownia ta pracowała na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (c.w.u) dla dziesięciu 12-rodzinnych budynków (o łącznej powierzchni ponad 6700 mkw.) i 300 mieszkańców. Lokatorzy płacili bardzo wysokie rachunki za ogrzewanie. Same roczne koszty zakupu opału wynosiły przed inwestycją ok. 145 tys. zł.

     Obecnie te same potrzeby są zaspokajane przez 10 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 o mocy 40 kW każda, które współpracują z panelami fotowoltaicznymi umieszczonymi na dachach budynków. Każda pompa ciepła zasilana jest przez kolektory gruntowe pionowe o łącznej 880 metrów. W każdym z budynków zainstalowano dodatkowo zbiorniki c.w.u. (po 750 litrów) oraz zbiorniki buforowe (po 500 litrów).

     Po rocznej eksploatacji OZE stwierdzono, że 80% zapotrzebowania na energię cieplną wyprodukowały pompy ciepła, a pozostałe 20% zapewniła instalacja fotowoltaiczna. Nadwyżki produkcji energii elektrycznej wykorzystano do oświetlenia powierzchni wspólnej budynków.

     Wykorzystanie OZE nie tylko zapewniło spółdzielcom oszczędności z tytułu kosztów ogrzewania, ale pozwoliło również ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i to aż o 466 ton rocznie.

     Innym przykładem proekologicznego i ekonomicznego myślenia jest decyzja Wspólnoty Mieszkaniowej w Szczytnie, o wykorzystaniu nowoczesnego rozwiązania hybrydowego łączącego pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną w ramach prac remontowych obiektu mieszkalnego. Zamierzonym skutkiem termomodernizacji było obniżenie kosztów ogrzewania budynku o powierzchni łącznej 2150 mkw. (w tym powierzchnia mieszkalna 1907 mkw.).

     Decyzję o rezygnacji z istniejącej kotłowni gazowej i zastąpieniu jej systemem grzewczym opartym na współpracy dwóch odnawialnych źródeł energii podjęto w 2014 roku i w tym samym roku ukończono inwestycję.

     Na dachu zainstalowano 153 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 39,78 kW, których głównym zadaniem jest dostarczanie energii na potrzeby 2 nowoczesnych gruntowych pomp ciepła NIBE F1345 o mocy 60 kW, dla których kolektory zasilające (24 odwierty o głębokości 99 metrów każdy) zlokalizowano pod terenem placu zabaw.

     Ponieważ instalacja fotowoltaiczna działa w systemie on-grid, dlatego wyprodukowana energia elektryczna jest rozliczana względem energii zużywanej przez wspólnotę na zasadzie opustu, a nadwyżki energii elektrycznej są odsprzedawane do sieci energetycznej.

     W związku z inwestycją w OZE roczne koszty ogrzewania we wspólnocie zostały zredukowane z 97 tys. zł/rok do ok. 13 tys. zł/rok. Oznacza to, że oszczędności wynoszą ok. 87%. Żeby lepiej to zilustrować, wystarczy porównać miesięczne koszty ogrzewania metra kwadratowego w omawianym budynku z kosztami w bliźniaczych budynkach. We wspólnocie średni miesięczny koszt ogrzewania (dane z lat 2015–2016) wyniósł 0,54 zł/mwk. W sąsiednich budynkach koszt ogrzewania w tym samym czasie wynosił ok. 5 zł/mkw. Jak łatwo obliczyć dla mieszkania o powierzchni 50 mkw. roczny koszt ogrzewania wynosił odpowiednio: 324 zł w budynku po termomodernizacji oraz 3000 zł w pozostałych budynkach.

     Poza ewidentnymi korzyściami ekonomicznymi, wynikającymi z przeprowadzonej termomodernizacji, należy podkreślić, że w ten sposób ograniczono również emisję CO2 o ok. 38 ton rocznie.

Dotacje na odnawialne źródła energii

Należy zaznaczyć, że w obu przypadkach inwestycje zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Żuławy”  na realizację zadania otrzymała około 25% dotację i 75% pożyczkę udzielone poprzez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Natomiast wspólnota w Szczytnie otrzymała pożyczkę (w tym 10% kwoty zostało umorzone) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ze środków Regionalnego Programu Warmia i Mazury.

Zobacz również: Dotacje na odnawialne źródła energii

Charakterystyczne jest też to, że zarówno mieszkańcy spółdzielni jak i wspólnoty są zadowoleni z dotychczasowych efektów inwestycji. I dlatego w Cedrach Wielkich rozważana jest możliwość montażu kolejnych instalacji solarnych (na balustradach balkonów), tym razem na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną indywidualnych gospodarstw domowych. Z kolei w Szczytnie w ostatnim czasie wykonano montaż kolejnych dwóch pomp ciepła powietrze/woda współpracujących z 8 solarami próżniowymi, których zadaniem jest zabezpieczenie mieszkańców w ciepłą wodę użytkową.

 

Zastosowanie w blokach wielorodzinnych hybrydowych rozwiązań, składających się z pomp ciepła współpracujących z panelami fotowoltaicznymi opłaca się. I to bardzo.