Przykłady realizacji z pompami ciepła – inwestycje w woj. podlaskim

     Firma NIBE zajmuje się produkcją urządzeń wykorzystywanych do ogrzewania już od 1952 roku. Natomiast w latach 80-tych XX wieku rozpoczęła produkcję pomp ciepła. W 2000 roku marka NIBE zadomowiła się w województwie podlaskim.

     Białostocka firma BIAWAR Sp z o.o. dołączyła do koncernu NIBE w 2000 roku. Dzięki temu powstała firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o., która ma w swojej ofercie odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła. Rosnące zainteresowanie ze strony odbiorców czystymi źródłami energii pozwoliło firmie w niedługim czasie uplasować się w czołówce dostawców pomp ciepła w Polsce.

Zobacz: Przykłady budynków wielorodzinnych z pompami ciepła NIBE

     Tylko w roku 2016 w samym województwie podlaskim zrealizowano ponad 85 instalacji na bazie pomp ciepła NIBE wykorzystywanych do ogrzewania i chłodzenia obiektów oraz 25 instalacji z pompami ciepła BIAWAR OW-PC służących do przygotowywania ciepłej wody użytkowej. Liczba ta stanowi 7,5% instalacji z pompami ciepła marki NIBE, które zostały wykonane na terenie całego kraju.

Najstarsza pompa ciepła w woj. podlaskim

     Pierwszą w regionie instalację pompy ciepła NIBE Fighter 1110 o mocy 15 kW zasilaną wodą gruntową wykonano dla budynku jednorodzinnego w Białymstoku już w 2002 roku. Inwestor, który jest pasjonatem odnawialnych źródeł energii, już na etapie projektowania domu założył zastosowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania. Na wspomagające źródło ciepła wykorzystał kominek. PC zasila ogrzewanie podłogowe i wytwarza ciepłą wodę użytkową.

     Jednym z celów inwestora było też osiągnięcie kosztów ogrzewania 200-metrowego domu jednorodzinnego niższych niż dla 50-metrowego mieszkania w bloku. I to się udało. Średnioroczny koszt dla domu wyniósł 130 zł/m-c. Co daje 0,65 zł/mkw. Dla porównania stawka za ciepło tzw. komunalne wynosiła w tym czasie ok. 2,5 zł/mkw.

Najciekawsze pompy ciepła w woj. podlaskim

     Ciekawym przykładem jest zrealizowana w 2014 roku inwestycja w prywatnym przedsiębiorstwie w Mońkach. Właściciel szwalni obuwia zdecydował się na rezygnację z nieekologicznego i nieefektywnego kotła stałopalnego oraz kosztownych w eksploatacji podgrzewaczy elektrycznych. W systemie grzewczym wykorzystano pompę ciepła NIBE F1345 – 40 kW, 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy 3,5 kW, multiwalentny zbiornik BIAWAR BUZ 500/300.93 A oraz zbiornik buforowy Biawar BU 500.8 o poj. 500 l. Instalacja zabezpiecza zasilenie ogrzewania grzejnikowego o temperaturze pracy 65OC oraz instalacji ciepłej wody użytkowej na potrzeby gospodarcze.
Wynikowe porównanie kosztów ogrzewania i produkcji c.w.u. sprzed (42 000 zł)  i po inwestycji (10 300 zł) wykazało roczną redukcję kosztów na poziomie 75%.

     Największą w kategorii powietrznych pomp ciepła NIBE z dotychczas zrealizowanych inwestycji województwa podlaskiego jest instalacja w firmie produkującej urządzenia do dezynfekcji wody i gazów TMA w Białymstoku. Właściciel firmy postawił na obniżenie kosztów energii cieplnej.
W zmodernizowanej w 2016 r. instalacji zastosowano powietrzną pompę ciepła NIBE F2020 – 14 kW oraz 3 powietrzne pompy ciepła NIBE F2040 16 kW pracujące w kaskadzie. Całość obsługuje sterownik NIBE SMO40. Funkcję szczytowego źródła ciepła (w czasie największych mrozów) pełni wykorzystywany wcześniej kocioł olejowy.

     Wśród obiektów, w których wykonano największe instalacje z zastosowaniem gruntowych pomp ciepła NIBE działających w układzie kaskadowym można wymienić:

  • Zakłady graficzne Masterpress w Białymstoku – 5 pomp ciepła NIBE F1330 – 60 kW o łącznej mocy grzewczej 300 kW, które zabezpieczają ciepło na potrzeby grzewcze i ciepłej wody użytkowej oraz chłodzą hal (odzysk ciepła odpadowego powstającego w czasie pracy urządzeń graficznych), uruchomienie 2012 r.

  • Hotel Żubrówka w Białowieży – 4 pompy ciepła NIBE F1330 – 60 kW o łącznej mocy 240 kW. Dzięki zastosowaniu modułu aktywnego chłodzenia NIBE HPAC oraz grupy basenowej NIBE POOL wykorzystywane są też do klimatyzacji pomieszczeń hotelowych oraz podgrzewu wody basenowej, równocześnie do wspomagania pracy pomp ciepła zainstalowano 24 kolektory słoneczne typu Heat-Pipe marki BIAWAR, uruchomienie 2009 r.

  • Basen w Michałowie – 3 pompy ciepła NIBE F1330 – 60 kW o łącznej mocy 180 kW;

  • Pijalnia wód w Gołdapi – 3 pompy ciepła NIBE F1330 – 40 kW o łącznej mocy 120 kW, z modułem pasywnego/aktywnego chłodzenia NIBE HPAC (wykorzystanie chłodu gruntu/odwrócenie obiegu pompy).

  • Pensjonat Raj w Rajgrodzie – 2 pompy ciepła NIBE F1330 – 60 kW o łącznej mocy 120 kW, wyposażone w system aktywnego chłodzenia NIBE ACS (aktywne chłodzenie przez klimakonwektory).

     Do najciekawszych inwestycji z zastosowaniem pomp ciepła należy zaliczyć instalację wykonaną w gospodarstwie rolnym w Zawiszynie koło Gołdapi. W tym przypadku Dolnym źródłem ciepła jest „odpad” z tuczu świń – gnojowica. Należy jednak pamiętać, że w rolnictwie istnieje jeszcze więcej możliwości. Jako dolne źródło można również wykorzystać ciepło odpadowe z procesu schładzania mleka, ciepło odpadowe tzw. głębokiej ściółki czy ciepło odpadowe z wentylacji obory.

Dowiedz się: Czy pompa ciepła może być jedynym źródłem ogrzewania domu?