ślad węglowy

Zmierz swój ślad węglowy, a potem go zmniejszaj!

Reklama banku informującego o wycofywaniu plastikowych kart płatniczych na rzecz biodegradowalnych wymownie pokazuje, jak plastikowe śmieci zanieczyszczają wodę. Ostatnio niemal każda branża pokazuje klientom, że nie jest obojętna na ocieplanie klimatu i inne problemy środowiska – firmy pokazują, jak walczą o zmniejszenie śladu węglowego i jednocześnie edukują konsumentów. Z dużym skutkiem.

Wyniki kolejnych badań potwierdzają, że rośnie nasza świadomość ekologiczna, dzięki czemu sami chętniej działamy na rzecz środowiska, a ponadto premiujemy proekologicznych dostawców towarów i usług – chętniej korzystających z ich ofert niż działającej rutynowo konkurencji.

Co ciekawe, badania opinii pokazują, że pandemia wyraźnie zwiększyła nasze postawy proekologiczne. Nowe badanie Mastercard pokazuje, że w całej Europie w czasie epidemii COVID-19 wyraźnie wzrosło zainteresowanie konsumentów działaniami związanymi z ochroną środowiska. Badanie objęło także nasz kraj i pokazuje, że ponad połowa Polaków (54%) uważa, iż dziś ograniczanie śladu węglowego jest dla nich ważniejsze niż przed pandemią. Aż 64% ankietowanych deklaruje, że stali się bardziej świadomi tego, jak ich działania mogą wpływać na środowisko, przy czym prym wiedzie tu pokolenie Z (70%). To dowód na rosnący trend w kierunku świadomych ekologicznie wydatków i konsumpcji – rośnie grupa ludzi, którzy swoje codzienne zakupy, a także otrzymywane nagrody (np. w programach lojalnościowych), chcą wykorzystać dla dobra naszej planety.

Jak komentują autorzy badania, trend bardziej świadomej konsumpcji rozwijał się w ciągu ostatniej dekady, ale dopiero w czasie pandemii zmiany w postawach i zachowaniach konsumenckich znacznie przyspieszyły. Polacy nie tylko stają się bardziej świadomi wpływu swoich decyzji zakupowych na środowisko, ale też trzech na pięciu (60%) z nich uważa dziś, że w sposób bardziej zrównoważony powinny zachowywać się również firmy. Według nich trzy najważniejsze kwestie, na których, oprócz walki z pandemią, powinien aktualnie skupić się świat biznesu, to zmniejszenie: ilości odpadów (45%), zanieczyszczenia powietrza i wody (44%) oraz ilości plastiku w opakowaniach i produktach (42%).

Warto wiedzieć, że sama instytucja finansowa w ramach działań proekologicznych nie tylko rezygnuje z plastikowych kart płatniczych. Ciekawą inicjatywą Mastercard jest kalkulator emisji CO2 , umożliwiający konsumentom mierzenie emisji tego gazu generowanych przez ich zakupy w różnych kategoriach wydatków. Kalkulator pokazuje przykłady, które w łatwy sposób pomagają zrozumieć, jaki mamy wpływ na środowisko, przeliczając nasz ślad węglowy np. na liczbę drzew konieczną do pochłonięcia tej samej ilości CO2. Znajdziemy w nim też wskazówki dotyczące prowadzenia bardziej zrównoważonego życia.

Wszystkie tego rodzaju inicjatywy, zyskujące poklask klientów i opinii publicznej pokazują, że sposobów jak ratować Planetę jest nieskończenie wiele oraz że służą temu nasze codzienne działania. Nadzieję na przyszłość daje ponadto fakt, iż coraz bardziej jesteśmy świadomi, że to nasza wspólna sprawa.

Zbigniew Biskupski