zero waste

Zero waste musi zaczynać się już w firmie

Idea zero waste jest już bardzo bliska wielu Polakom: nie marnować, oszczędzać, dawać drugie życie – to zasady, którymi coraz częściej kierujemy się przy swoich konsumenckich wyborach. Jednak by efekty takiego postępowania były jeszcze bardziej odczuwalne przy hamowaniu procesu ocieplania się klimatu i ratowaniu Planety, powinny nam to ułatwiać nam firmy, np. stosując odpowiednie opakowania nadające się do recyklingu czy oznakowania ułatwiające segregację odpadów.

Zero waste, tłumacząc wręcz dosłownie, znaczy “bez odpadków”. Jest to styl życia, którego podstawowym celem jest dążenie do takiego gospodarowania, które umożliwi zaprzestanie produkcji śmieci. Według danych GUS w 2019 roku każdy Polak wyprodukował średnio ponad 300 kg śmieci. Najgorzej w statystykach wypadły województwa dolnośląskie i zachodniopomorskie, gdzie wartość ta oscylowała w granicach 400 kg. Te ogromne ilości w znakomitej większości trafiają na wysypiska, do rzek i oceanów, zanieczyszczają gleby. Wpływają na stan lasów oraz życie dzikich roślin i zwierząt.

Obecnie bardzo ważne jest zrozumienie istoty recyklingu i wyrobienie nawyków, które nie tylko ograniczą ilość śmieci ale również zapobiegną dewastacji naturalnego środowiska. Wprowadzane nowe systemy dbania o środowisko i gospodarowania odpadami pozwalają na odzyskiwanie surowców i powtórne ich wykorzystanie. Warto mieć świadomość, że do recyklingu nadają się nie tylko takie rzeczy jak szkło, metale, papier, tworzywa sztuczne, ale również na przykład elektrosprzęt. Często są oznaczone odpowiednim symbolem.

Często, a powinny być zawsze. Firmy coraz częściej chwalą się, że stawiają na gospodarkę obiegu zamkniętego, bo kluczową tendencją we współczesnym biznesie jest zrównoważony rozwój, którego głównym celem jest uwzględnienie potrzeb przyszłych pokoleń. Jednym z ważnych działań są strategie uwzględniające ochronę środowiska, w tym również właściwe zarządzanie odpadami. Recykling czy zapobieganie tworzeniu odpadów są to więc kluczowe filary rozwoju przyszłego biznesu, a ułatwiać go powinno stosowanie już na etapie produkcji np. opakowań biodegradowalnych lub technologii ułatwiających recykling czy choćby tylko właściwe segregowanie.

Z badania, które kilka tygodni temu wśród Polaków przeprowadziła firma Dailyfruits, wynika, że aż 81% respondentów uważa, że wprowadzenie do firm rozwiązań zero waste jest potrzebne. Respondenci wśród obszarów, w których firma powinna realizować ideę zero waste wskazują segregację śmieci i oszczędzanie światła (37%), współpracę z dostawcami, którzy wykorzystują ekologiczne rozwiązania (37%), zamawianie produktów do firmy w biodegradowalnych opakowaniach (29%), zamawianie produktów np. owoców i warzyw w wielorazowych skrzynkach (40%) oraz lokalizację umożliwiającą korzystanie z komunikacji miejskiej lub rowerów (26%), a także używanie dystrybutora wody zamiast wody butelkowej (23%).

Firmy już nie tylko powinny podążać za ekologicznymi trendami, ale przede wszystkim kierować się własnymi wartościami, które pozwalają dbać o środowisko. Wszelkiego rodzaju akcje społeczne i mobilizowanie producentów do kształtowania wartościowych postaw pozwalają skłaniać i wspierać konsumentów do bardziej odpowiedzialnych działań.

Ale wciąż dużo zależy od nas samych. Warto podejmować codziennie małe dobre decyzje. Można wybierać produkty bardziej naturalne, w biodegradowalnych opakowaniach lub wykonanych z produktów recyklingu. Każda, nawet najmniejsza decyzja ma znaczenie i może być inspiracją dla innych.

Zbigniew Biskupski