Pompa ciepła w starym budynku – czy to dobry pomysł?

Pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla każdej powierzchni do ogrzania, niezależnie od roku wybudowania. Przy każdym pomieszczeniu należy zwrócić uwagę na stan techniczny oraz termoizolację, ponieważ każde ogrzewanie będzie drogie i nieefektywne przy np. nieszczelnych oknach.

Chcąc obniżyć koszty należy dokonać termomodernizacji budynku. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na ciepło można zainstalować pompę o mniejszej mocy, czyli tańszą. Termomodernizacja to nie tylko docieplenie ścian, ale również wymiana okien i drzwi, izolacja dachu, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy zmiana instalacji c.o.

Starsze budynki mają już instalację przystosowaną pod inny konwencjonalny system grzewczy – instalacje rozprowadzającą i źródło ciepła. Odpowiedni dobór urządzenia, jak i skalę termomodernizacji należy zlecić specjalistom. Nie trzeba całkowicie rezygnować ze starego rozwiązania, jeśli jest sprawne. Można zastosować połączenie pompy ciepła z istniejącym systemem grzewczym. Należy wyznaczyć temperaturę biwalencji, czyli temperaturę, poniżej której dany system zastąpi lub wspomoże pompę ciepła. Kolejnym parametrem jest koszt inwestycyjny i eksploatacyjny pompy ciepła. Analizę można przeprowadzić w programie do doboru pompy ciepła, np. NIBE DIM.

Jeśli pompa dobierana jest do taniego konwencjonalnego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy czy węglowy, ekonomiczniej będzie zainstalować tańszą powietrzną pompę ciepła o mniejszej mocy niż oszacowane zapotrzebowanie. W najzimniejsze dni dom dogrzewany będzie konwencjonalnym źródłem ciepła. Natomiast, jeśli w skład systemu z pompą ciepła wchodzi drogi w eksploatacji sprzęt, którego nie chcemy używać, to dobieramy pompę gruntową na 90-100% zapotrzebowania na ciepło, bądź powietrzną na 60%. W najzimniejsze dni pompę ciepła wspomagać będzie wbudowana w nią grzałka.