Pompa ciepła to dobre rozwiązanie dla każdej powierzchni do ogrzania, niezależnie od roku wybudowania. Przy każdym pomieszczeniu należy zwrócić uwagę na stan techniczny oraz termoizolację, ponieważ każde ogrzewanie będzie drogie i nieefektywne przy np. nieszczelnych oknach.

Chcąc obniżyć koszty należy dokonać termomodernizacji budynku. Dzięki mniejszemu zapotrzebowaniu na ciepło można zainstalować pompę o mniejszej mocy, czyli tańszą. Termomodernizacja to nie tylko docieplenie ścian, ale również wymiana okien i drzwi, izolacja dachu, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy zmiana instalacji c.o.

Starsze budynki mają już instalację przystosowaną pod inny konwencjonalny system grzewczy – instalacje rozprowadzającą i źródło ciepła. Odpowiedni dobór urządzenia, jak i skalę termomodernizacji należy zlecić specjalistom. Nie trzeba całkowicie rezygnować ze starego rozwiązania, jeśli jest sprawne. Można zastosować połączenie pompy ciepła z istniejącym systemem grzewczym. Należy wyznaczyć temperaturę biwalencji, czyli temperaturę, poniżej której dany system zastąpi lub wspomoże pompę ciepła. Kolejnym parametrem jest koszt inwestycyjny i eksploatacyjny pompy ciepła. Analizę można przeprowadzić w programie do doboru pompy ciepła, np. NIBE DIM.

Jeśli pompa dobierana jest do taniego konwencjonalnego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy czy węglowy, ekonomiczniej będzie zainstalować tańszą powietrzną pompę ciepła o mniejszej mocy niż oszacowane zapotrzebowanie. W najzimniejsze dni dom dogrzewany będzie konwencjonalnym źródłem ciepła. Natomiast, jeśli w skład systemu z pompą ciepła wchodzi drogi w eksploatacji sprzęt, którego nie chcemy używać, to dobieramy pompę gruntową na 90-100% zapotrzebowania na ciepło, bądź powietrzną na 60%. W najzimniejsze dni pompę ciepła wspomagać będzie wbudowana w nią grzałka.