Pompa ciepła w Europie vs. w Polsce

Pompy ciepła to w krajach Europy zachodniej bardzo wspierane rozwiązanie. Duży wachlarz dotacji zachęca do montażu urządzeń, jednocześnie rozwijając rynek ekologicznych systemów grzewczych. Wsparciem również są specjalne taryfy energetyczne i bonusy za wysoki współczynnik efektywności pomp ciepła w Niemczech czy ulgi podatkowe we Włoszech, Francji czy Szwecji.

Pompy ciepła są najtańszym systemem grzewczym proponowanym na chwilę obecną w Polsce, jak i w Europie.

Porównanie kosztów ogrzewania i c.w.u. dla domu 150 m² zamieszkałego przez 4 osoby

https://www.budujemydom.pl/pompy-ciepla/8846-pompy-ciepla-grzeja-europe-czy-polska-lezy-w-europie

W Europie czynnikiem zachęcającym są nie tylko oszczędności finansowe. Ludzie zwracają uwagę na aspekt ekologiczny: zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zużycia paliw, a zwiększenie procentowego udziału OZE w tzw. miksie energetycznym. Udział pomp ciepła pośród wszystkich rozwiązań jest niewielki, ale wciąż wzrasta. Według szacunków Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA na początku grudnia 2017 roku zainstalowano 10-milionową pompę ciepła.

Oczywiście Szwedzi przodują w rozwiązaniach nieemisyjnych, dlatego w 95% nowo budowanych domach zainstalowane są pompy ciepła. W Niemczech, Finlandii i Austrii, są one obecne w co trzecim budowanym domu. Również w starym budownictwie wymieniane są instalacje na ekologiczne.

Niestety Polska jest daleko za sąsiadami. W co pięćdziesiątym budowanym domu instaluje się pompę ciepła. Główną barierą w Polsce są wysokie koszty instalacyjne, podczas gdy w innych krajach Europy władze eliminują przeszkody.