Po jakim czasie inwestycja w pompę ciepła się zwraca?

     Czas zwrotu instalacji z pompą ciepła zależy przede wszystkim od dwóch czynników. Po pierwsze od całkowitego kosztu instalacji z danym urządzeniem grzewczym, a następnie od kosztów eksploatacji danego systemu grzewczego. Zdecydowanie jednym z najtańszych w zakupie i zarazem najdroższym w eksploatacji urządzeniem grzewczym jest kocioł elektryczny. Dlatego kotły elektryczne są często wybierane, gdy inwestor posiada stosunkowe niskie nakłady inwestycyjne lub instalacja c.o. będzie eksploatowana okresowo. Jednak ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne kotła elekt. zwrot inwestycji przykładowo w powietrzną pompę ciepła następuje po relatywnie krótkim czasie, może to nastąpić nawet po 3-4 latach. Niewiele dłuższy zwrot wystękuje w przypadku inwestycji w kocioł olejowy lub gazowy (na gaz płynny). W tym przypadku koszy inwestycyjne są już niewiele niższe, niż instalacja z powietrzną pompą ciepła, jednakże późniejsze koszty eksplantacji tych urządzeń jak i zbiorników magazynujących paliowo powoduje, że zwrot może nastąpić nawet po 5-6 latach. Biorąc pod uwagę coraz większą ilość dotacji do OZE, których które często pokrywają ponad połowę wszystkich kosztów związanych z instalacją pompy ciepła jak i samego urządzenia.
     Stosunkowo najdłuższego okres zwrotu możemy spodziewać się przy inwestycji w gruntową pompę ciepła. Wynika to nie tylko z ceny samego urządzenia, ale także z konieczności wykonania wymiennika dolnego źródła. Wysokie koszty inwestycyjne w całą instalację z gruntową pompą ciepła w pełni rekompensują bardzo niskie koszty ogrzewania i długa żywotności.
     Bardzo ważnym choć zazwyczaj pomijanym faktem przy rozpatrywaniu opłacalności inwestycji w gruntową czy powietrzną pompę ciepła jest całkowita bezobsługowość jak i dodatkowe funkcjonalności urządzenia. Częstym zarzutem jest że inwestycja w pompę ciepła w porównaniu do kotła na paliwo stałe nigdy się nie zwróci i jest to poniekąd prawda. Przy rozpatrywaniu pojęcia opłacalności inwestycji w pompę ciepła ograniczanie się tylko do samych „cyferek” zapominamy o swoim czasie (oraz jego wartości) jaki musimy poświęcić na zasypywanie, doglądnie czy czyszczenie kotłów stałopalnych. Co więcej zapomina się również o cennych m², które pochłaniają kotły stałopalne wraz magazynowanym paliwem. Dzięki kompaktowym rozmiarom jak i „czystej” pracy pompy ciepła, pomieszczenie, w którym zostanie zainstalowane może być wykorzystane także do innych celów tj. pralnio-szurania, spiżarnia, pomieszczenie gospodarcze.