las

Pakt na pohybel plastikowi zawiązany!

Na froncie walki z plastikiem duże przegrupowanie sił, które wskazuje, że idzie na lepsze! Powstał właśnie Polski Pakt Plastikowy, który ma nie lada atuty do ratowania planety i nas samych przed plastikową apokalipsą; tworzą go najpoważniejsze korporacje działające w Polsce, których możliwości są najlepszą rękojmią skutecznego działania.

PPP ma być bowiem platformą współpracy uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych w obszarze opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku, które wprowadzają na polski rynek aż 1/5 wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych. Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki, a nawet bank (Santander Bank Polska).

Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku.

Trzy z nich są najważniejsze. Pierwszy cel to identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Drugi obejmuje dążenie do zmniejszenia o 30 proc. użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek. Trzeci cel to konkretne postanowienie – do 2025 roku 100 proc. opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Kolejne zobowiązania odnoszą się do zwiększenia udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25 proc., a także efektywnego wsparcia systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55 proc. na polskim rynku. Wśród nich zaś bardzo cieszy deklaracja sygnatariuszy Paktu dotycząca edukacji konsumentów. I to edukacji wszechstronnej – od uświadamiania skutków zaśmiecania środowiska porzuconymi opakowaniami po palenie nimi w piecach. Skutków i strat jakie ponosimy w ten sposób także na zawartości naszych portfeli. Plastik jako surowiec do wielokrotnego użytku ma wszak swoją wartość, a jeśli na dodatek odzyskawszy ją następnie zainwestujemy ją w ekologiczne źródła ciepła i energii, np. pompę ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, to nie tylko poprawimy warunki środowiska (mniej śmieci, efekt antysmogowy), ale pomnożymy zyski.

Gwoli kompletności informacji dodajmy, że Polski Pakt Plastikowy to część globalnej inicjatywy. 10 września PPP oficjalnie dołączył do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur. Tym samym stał się częścią ambitnego programu, który od lat dąży do racjonalnego i prośrodowiskowego gospodarowania obiegiem tworzyw i spełnienia Globalnego Zobowiązania dot. nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment).

A my, jak zwykle w trosce o środowisko – globalnie zdobywajmy o nim wiedzę, ale działajmy lokalnie, bo tylko taki układ gwarantuje najszybsze z możliwych efekty. Teraz zbliża się sezon grzewczy, a więc kurs na antysmog!

Zbigniew Biskupski