ojciec na kanapie z córką

NIBE-BIAWAR własnym przykładem pokazuje jak kluczową rolę dla współczesnego biznesu odgrywa odpowiedzialność środowiskowa

Białostocka firma NIBE-BIAWAR jest przykładem, że wszechstronnie rozumiana odpowiedzialność środowiskowa może być nie tylko ideą, ale konceptem konsekwentnie wdrażanym w życie. Jest to bowiem jedyna droga prowadząca do zahamowania procesu ocieplania się klimatu i osiągnięcia neutralności klimatycznej 2050 r., co jest niezbędne dla ratowania Planety i stanowi obecnie cel wszystkich państw Unii Europejskiej.

Powstała 70 lat temu w Szwecji firma NIBE AB jest dziś korporacją, działającą jako Grupa NIBE w 26 krajach. Jest globalną organizacją, która przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego i lepszego wykorzystania energii, opracowując, produkując i sprzedając szeroką gamę ekologicznych, energooszczędnych rozwiązań zapewniających komfort klimatyczny we wszystkich typach nieruchomości, a także komponenty i rozwiązania do inteligentnego ogrzewania i sterowania w przemyśle i infrastrukturze.

NIBE-BIAWAR odpowiedzialna ekologicznie od dekad

Jest więc kwestią powszechnie zrozumiałą, że NIBE wraz ze swoimi produktami odgrywa kluczową rolę w światowych dążeniach do zrównoważonego rozwoju. Uważa bowiem, że ma obowiązek tworzenia takiego portfolio produktów, które jest wehikułem umożliwiającym przejście światowego społeczeństwa z etapu paliw kopalnych do ery energii z odnawialnych źródeł.

Dzięki produkowanym przez NIBE panelom fotowoltaicznym zainstalowanym na dachu właściciele nieruchomości mogą wytwarzać energię elektryczną na własne potrzeby, a nadwyżkę magazynować w sieci. Daje im to określone korzyści ekonomiczne, a jednocześnie jest pozytywne dla klimatu, tym bardziej, im bardziej oparte na paliwach kopalnych źródło energii zastąpi. Podobnie jak pompy ciepła czy – w ogóle najbardziej wydajne dla portfeli i korzystne dla klimatu – kompleksowe rozwiązanie łączące pompy ciepła z panelami fotowoltaicznymi.

Teraz, gdy od lipca 2021 r. w całej Unii Europejskiej obowiązuje Europejskie Prawo o Klimacie (European Climate Law), ten ekologiczny wymiar CSR nabiera szczególnego znaczenia. Nowe prawo klimatyczne stanowi jeden z instrumentów zmierzających do spełnienia założeń Europejskiego Zielonego Ładu – strategii Komisji Europejskiej zakładającej osiągnięcie przez Unię Europejską neutralności klimatycznej w 2050 r., z zachowaniem zasady sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji społeczno-gospodarczej.

Jak to robią w Białymstoku

Nic tak nie przemawia do kontrahentów jak własny przykład. Dlatego w budowanej w Białymstoku nowej fabryce NIBE-BIAWAR zastosowane zostały urządzenia prośrodowiskowe. Oddany do użytku w lutym ubiegłego roku nowy zakład produkcyjny jest w 100 proc. ogrzewany i chłodzony za pomocą powietrznych i gruntowych pomp ciepła NIBE.

– Nieprzypadkowo już na I etapie inwestycji zbudowaliśmy nowe centrum szkoleniowe NIBE-BIAWAR, w takim a nie innym kształcie. Stanowi ono bowiem nie tylko przestrzeń do otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń, ale także miejsce prezentujące w pełni funkcjonalną technologię zgodną z założeniami zrównoważonego i ekologicznego budownictwa. Przyszłościowe rozwiązania produktowe i systemowe zostały inteligentnie połączone w wielozadaniowy i inteligentny system grzewczy. Kompleks produkcyjno-szkoleniowy ogrzewany jest za pomocą nowoczesnej instalacji grzewczej, w skład której wchodzi kaskada 8 powietrznych pomp ciepła NIBE F2120-20 oraz kaskada 4 gruntowych pomp ciepła NIBE F1345-60. Łączna moc grzewcza instalacji to około 400 kW. Dolnym źródłem gruntowych pomp ciepła są umieszone pod halą produkcyjno-magazynową 60 odwiertów pionowych o łącznej długości 6000 mb. W tym budynku nasza wiedza i doświadczenie została w pełni wprowadzona w życie, a dzięki nowoczesnej pokazowej kotłowni, możemy przekazać ją naszym partnerom handlowym i wszystkim odwiedzającym – wyjaśnia dr inż. Małgorzata Smuczyńska, Business Unit Manager NIBE w NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

Taka właśnie jest przyszłość także całego budownictwa komercyjnego w Polsce. Możliwość wzrostu wydajności produkcji i prowadzenia profesjonalnych szkoleń pozwoli na zwiększenie udziałów OZE w sektorze energetycznym, a co się z tym wiąże również naszych udziałów w rynku pomp ciepła i wentylacji w Polsce.

Odpowiedzialna współpraca z otoczeniem

Nie ma lepszego dowodu na to, że konkretna firma jest odpowiedzialna środowiskowo i społecznie niż fakt oparcia jej modelu biznesowego na zasadzie zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnej harmonijnej, współpracy z tzw. interesariuszami. Są nimi zarówno władze państwowe i samorządowe, firmy – dostawcy towarów i usług niezbędnych w procesie produkcji oraz klienci – konsumenci oraz klienci instytucjonalni. Do tego oczywiście pracownicy i społeczności lokalne.

Sięgnijmy po konkretne przykłady.

NIBE-BIAWAR aktywnie działa i wspiera Polską Organizację Rozwoju Technologii Pomp Ciepła – PORT PC. Stowarzyszenie to stało się pewnego rodzaju instytucją informacyjną i komunikacyjną dla wszystkich zainteresowanych tematyką pomp ciepła. W głównych zadaniach koncentruje się na innowacyjności, badaniach, pracach rozwojowych, szkoleniach oraz ciągłym zwiększaniu jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła. Podejmuje też działania na rzecz tworzenia w Polsce warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju rynku pomp ciepła.

Notowany aktualnie szybki wzrost instalacji pomp ciepła w polskich domach oraz firmach, pod względem dynamiki ustępujący tylko instalacjom fotowoltaicznym, to w znacznej części zasługa PORT PC i działań NIBE-Biawar na jego forum, które m.in. doprowadziły do awansu pomp ciepła wraz z energią słoneczną do kategorii najbardziej preferowanych w programach wspierających finansowo inwestycje w zieloną energię, typu Czyste Powietrze czy ulga termomodernizacyjna. Wymiana zaś kopciuchów na ekologiczne urządzenia grzewcze to najszybszy sposób walki ze smogiem, na ratowanie klimatu i ochronę zdrowia Polaków przed szkodliwymi emisjami; trudno o lepszy dowód na społeczną odpowiedzialność firmy prowadzącej biznes.

Przykład dają też pracownicy.

– Świadomość ekologiczna jest coraz większa w naszej społeczności i widać to również wśród kandydatów do pracy. Coraz częściej wśród powodów wybrania NIBE-BIAWAR jako pracodawcy pojawiają się argumenty, że produkowane przez nas rozwiązania są pro ekologiczne – podkreśla Małgorzata Smuczyńska.

Ambicją Firmy i jej pracowników jest pokazywanie własnym przykładem, jak ważną rolę odgrywa dziś troska o klimat i że nie jest wcale trudne niepoprzestawanie na deklaracjach, lecz bycie ekologicznym na co dzień – od najprostszych czynności życiowych typu sortowanie śmieci, oszczędzanie prądu i wody, po realizowanie zainteresowań i pasji.

Nie brakuje też przykładów, że budując nowe lub modernizując już istniejące domy pracownicy w swoich prywatnych nieruchomościach stosują urządzenia produkowane i rekomendowane przez swoją Firmę.

Postawy proekologiczne to także szukanie na co dzień harmonii z Naturą. Ot, chociażby przez eko-transport. Pracownicy NIBE-Biawar znani są w środowisku z wykorzystywania ekologicznych środków transportu. Wielu z nich dojeżdża do pracy rowerem, a w firmie jest możliwość parkowania tego typu pojazdów. Na sile zyskują też pasjonaci aut zasilanych energią elektryczną, jest więc kwestią czasu, gdy pracownicy NIBE-Biawar przesiądą się na takie pojazdy.

To przekonanie i chęć bycia odpowiedzialnym za środowisko zarówno w życiu prywatnym, jak i poprzez wykonywany zawód i pracę, coraz powszechniejsze zresztą, napawa optymizmem, a z drugiej strony nie pozostawia wątpliwości, że stoi za nią także ponadpięćdziesięcioletnia historia obecności NIBE-BIAWAR, w czasie których Firma we wszelkich możliwych pokazywała przywiązanie do swoich wartości – organizacji odpowiedzialnej społecznie.

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.

NIBE AB to przedsiębiorstwo będące największym producentem urządzeń grzewczych oraz liderem na rynku europejskim w sprzedaży pomp ciepła i elektrycznych ogrzewaczy wody. Ten szwedzki koncern od 1952 roku zajmuje się wdrażaniem innowacyjnych, ekologicznych i energooszczędnych rozwiązań w zakresie ogrzewania budynków w gospodarstwach domowych oraz w dużych obiektach komercyjnych. Firma NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. dołączyła do rodziny NIBE w 2000 roku, stopniowo wprowadzając do oferty urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, w tym pompy ciepła, stając się liderem sektora w Polsce. W tym roku firma NIBE-BIAWAR obchodzi 20-lecie sprzedaży pomp ciepła NIBE.