_AAX0763_1

DOTACJE W RAMACH PROGRAMU
"MÓJ PRĄD"
 

arrows-black-down

O PROGRAMIE

Mój prąd” to nowy ogólnopolski rządowy program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 kW do 10 kW. Program został przygotowany przez Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Szczegółowe założenia programu możemy znaleźć TUTAJ. Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Szacunkowo rząd liczy na powstanie ok. 200 tys. nowych instalacji fotowoltaicznych, co wedle obliczeń pozwoli zredukować emisję dwutlenku węgla w granicach 600-800 tys. ton. „Mój prąd” ma wesprzeć inny program „Czyste powietrze” (więcej informacji na temat programu TUTAJ), którego celem jest zminimalizowanie, a w miarę możliwości uniknięcie zanieczyszczeń i pyłów przedostających się do atmosfery za sprawą gospodarstw jednorodzinnych. Oba programy są wdrażane, aby spełnić restrykcyjne przepisy i wytyczne Unii Europejskiej. Obsługą programu i wypłatą dotacji będzie zajmował się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

DLA KOGO?

Program obejmie swym działaniem gospodarstwa domowe, których właściciele dokonają zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Beneficjentami mogą być jednak tylko osoby fizyczne. O dofinansowanie nie będą mogły ubiegać się osoby, które posiadają już instalacje fotowoltaiczne. Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”. 

NA CO PRZEZNACZYĆ ŚRODKI Z DOFINANSOWANIA?

Dofinansowanie z programu „Mój Prąd” przeznaczyć można wyłącznie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW.  Dzięki swej szerokiej i kompleksowej ofercie firma NIBE spełnia wszystkie wymagania jakie wyszczególnione są w programie, a zakup systemów fotowoltaicznych NIBE PV będzie doskonałym wyborem. Dzięki zastosowaniu pakietu paneli fotowoltaicznych składających się z 10-40 paneli można uzyskać zestawy od 3 do 12 kW. Zestawy fotowoltaiczne NIBE PV, zawierają moduł komunikacyjny EME 20 który umożliwia komunikację z gruntową oraz powietrzną pompą ciepła NIBE, a także zwiększa wydajność jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, a cały system NIBE można zdalnie monitorować przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink.

KIEDY?

Program „Mój prąd” zaplanowano na lata 2019-2025.   

Nabór do Programu Mój Prąd będzie odbywał się w trybie ciągłym. Wraz z datą zakończenia pierwszego naboru tj. 20.12.2019, rozpocznie się kolejny.:, a w zamian dodać informację:   Pierwszy nabór do Programu Mój Prąd zakończy się 20.12.2019. Drugi nabór rozpocznie się 13.01.2020 i potrwa do 18.12.2020. 

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł, czyli 200 tys. prosumentów. 

Aby otrzymać wsparcie, inwestycja musi być zakończona w momencie składania wniosku o dofinansowanie.

 Instalację uważa się za ukończoną, kiedy: 

  • opłacono i zainstalowano panele;
  • podpisano dwukierunkową umowę z dystrybutorem energii;
  • zainstalowano licznik dwukierunkowy.

Inwestycje, które jeszcze nie mają założonego licznika, są uznawane za niedokończone. Dotację będzie można uzyskać jedynie na te instalacje, których realizacja została opłacona nie wcześniej niż 23 lipca 2019 roku.

Wymogiem przyznania dotacji będzie spełnienie warunków programu oraz przedstawienie stosownej dokumentacji – faktur za instalację fotowoltaiczną oraz umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego (zakładem energetycznym) na wymianę licznika na dwukierunkowy. Dotacje z programu „Mój Prąd” będą wypłacane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. 

 

ILE?

W ramach programu „Mój prąd” można otrzymać dotację, czyli bezzwrotną pomoc finansową.   Budżet rządowego programu „  Mój prąd" wynosi 1 mld zł. Wsparcie pokryje do 50% kosztów kwalifikowanych, nie będzie mogło jednak przekroczyć 5 tys. zł. Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kW. Koszty kwalifikowane obejmują zakup paneli fotowoltaicznych, inwertera, okablowania oraz usługi montażowej. 

arrows-black-down