Mam zainstalowany system fotowoltaiczny. Czy jeśli zainstaluję pompę ciepła to będzie ona mogła współpracować z istniejącym systemem PV?

Jeżeli zainstalowany inwerter obsługuje protokół susspect, to poprzez dodatkowy moduł komunikacyjny EME 20 pompa ciepła będzie komunikować się z systemem fotowoltaicznym. W momencie nadwyżki produkcji prądu przez panele pompa ciepła otrzyma sygnał, aby przełączyć się w tryb grzania c.w.u. z wyższą temperaturą (tryb luksusowy), aby maksymalnie wykorzystać wyprodukowaną energię. Jeżeli inwerter nie obsługuje tego protokołu, pompa ciepła będzie korzystać z energii elektrycznej na takiej samej zasadzie jak pozostałe wyposażenie budynku.