Gdzie powinna być zainstalowana jednostka wewnętrzna i zewnętrzna powietrznej pompy ciepła?

Jednostki te powinny być zainstalowane możliwie blisko siebie, jednak nie zawsze jest to możliwe. W takim przypadku jednostka zewnętrzna powinna być zainstalowana jak najbliżej budynku, w miejscu osłoniętym od wiatru. Nie należy jej lokalizować w pobliżu ścian pomieszczeń, w których mógłby przeszkadzać hałas (np. obok sypialni). Jeżeli jednostka zewnętrzna będzie powieszona na ścianie budynku warto rozważyć zastosowanie izolacji antywibracyjnej.