czyste-poiwtrze-main
cyzzte-powietrze-baner

DOTACJE W RAMACH NOWEGO PROGRAMU
"CZYSTE POWIETRZE"
 

arrows-black-down
czyste-poiwtrze-pdf

Najważniejsze zmiany w Programie CZYSTE POWIETRZE

zmiany czyste powietrze

O PROGRAMIE

Czyste Powietrze to rządowy ogólnopolski program wsparcia finansowego inwestycji polegających na montażu nowego źródła ciepła w budynkach nowobudowanych lub termomodernizacji i wymianie źródła ciepła w budynkach istniejących, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery.

formy-dofinansowania

Od 1 stycznia 2020 roku zgodnie z ust. 6.7 pkt 6) Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, koszty zakupu i montażu źródła ciepła, przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.

DLA KOGO?

Program jest skierowany do osób fizycznych, które są właścicielami domów jednorodzinnych (budynki istniejące) lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy domu, pod warunkiem że nie został zgłoszony do użytkowania do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (budynki nowobudowane).

Budynek mieszkalny jednorodzinny to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

W przypadku, gdy w jednorodzinnym budynku mieszkalnym, prowadzona jest działalność gospodarcza, wysokość kosztów kwalifikowanych jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek niniejszego programu przyjmuje się, że powierzchnia na której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię lokalu użytkowego.

KIEDY?

Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym zobowiązania (umowy z Beneficjentami) będą podejmowane do dnia 31.12.2027r. Wydawanie środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska będą miały miejsce do dnia 30.09.2029r. 

Uwaga! Nowy nabór wniosków już od 15 maja 2020 r.

Nowa wersja programu Czyste Powietrze umożliwia finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed złożeniem wzniosku o dofinansowanie, przy czym data ich rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż 15 maja br. Zmieniona wersja programu umożliwia także wspracie inwestycji już zakończonych. 

poziomy-dofinansowania

ILE?

Dofinansowaniu w ramach programu „Czyste Powietrze” podlegają koszty: urządzeń, materiałów oraz usług związanych z termomodernizacją budynku. Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów w zależności od grupy do której zalicza się Beneficjent i od rodzaju wybranego rozwiązania termomodernizacyjnego. W Tabeli nr 1 przedstawione zostały rodzaje przedsięwzięć, ich zakres oraz maksymalna kwota ich dotacji dla dwóch grup Beneficjentów. Podane maksymalne kwoty dotacji opisane w poniższej tabeli nie podlegają sumowaniu oraz są ustalone jedynie dla istniejącego budynku/ lokalu mieszkalnego.    Tabela nr 2 przedstawia wybrane koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Beneficjentów, którzy uprawnieni są do podstawowego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie roczne do 100 000 zł) oraz dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania (wynagrodzenie miesięczne nieprzekraczające 1 400 zł w gospodarstwach wieloosobowych oraz 1960 zł w gospodarstwach jednoosobowych). 

Zgodnie z nowymi zapisami w programie „Czyste Powietrze”, beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła – wtedy można dostać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł

MAKSYMALNY-POZIOM-DOTACJI

PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ!

Dym z komina zawiera pył i inne zanieczyszczenia,
w tym substancje rakotwórcze!

arrows-black-down