Czy mogę kupić pompę ciepła o większej mocy, aby grzałka nie musiała pracować?

Nie jest to zalecane rozwiązanie. Pompa ciepła powinna być tak dobrana, aby przez większą część roku pracowała w zakresie temperatur, w którym osiąga wysoką sprawność, a w momencie wystąpienia silnych mrozów (przeważanie kilka godzin/dni w roku) była wspomagana grzałką elektryczną. W przypadku pompy tak dobranej, aby samodzielnie pokrywała zapotrzebowanie budynku na ciepło, przez większą część roku będzie ona pracowała w zakresie temperatur, w którym ma niską efektywność, a co za tym idzie jej koszty eksploatacyjne będą wyższe.