Czy i dlaczego stosuje się zbiornik buforowy razem z pompą ciepła?

     Jednym z ważniejszych czynników umożliwiających prawidłową pracę pompy ciepła jest zapewnienie odpowiedniego zładu wody w instalacji c.o. Prościej rzecz ujmując, ważnym jest aby w instalacji c.o. znajdowała się odpowiednia ilość wody, dzięki czemu można uniknąć tzw. taktowania pompy ciepła. Takie sytuacje mają miejsce, gdy w instalacji jest mała ilość wody, a pompa ciepła szybko podnosi temperaturę wody w instalacji do określonego poziomu i wyłącza się. Jednakże po szybkim nagrzaniu, woda równie szybko oddaje swoje ciepło i pompa ciepła po stosunkowo niedługim czasie dostaje informację, że znów musi się załączyć. Natomiast duża ilość załączeń pompy ciepła przekłada się na zmniejszenie żywotności urządzenia. Dlatego tak ważne jest aby zapewnić pompie ciepła odpowiednie warunki pracy. Ilość wody jaka powinna znajdować się w instalacji zależy przede wszystkim od rodzaju i mocy pompy ciepła. Przyjmuje się, że na każdy kilowat mocy grzewczej pompy ciepła, należy zapewnić około 20l wody w instalacji c.o. Przykładowo, gdy zainstalowana zostanie pompa ciepła NIBE F1245 o mocy grzewczej 10 kW, to w instalacji powinno być zapewnione około 200 litrów niezaburzonego przepływu wody. Inaczej ma się sprawa w przypadku pomp ciepła o modulowanej mocy grzewczej (np. NIBE F1255), które w razie potrzeby mogą pracować z niższą wydajnością grzewczą. W takich przypadkach zład wody w instalacji c.o. określa się na podstawie minimalnej mocy grzewczej z jaką może pracować pompa ciepła i bardzo często nie wymaga stosowania zbiornika buforowego dając oszczędności kosztów i miejsca potrzebnego do jego montażu. Problem ze zbyt małym zładem wody dotyczy zarówno systemów z ogrzewaniem grzejnikowym jak i podłogowym. W instalacjach z ogrzewaniem grzejnikowym, pompa ciepła zazwyczaj nie ma zapewnionego odpowiedniego zładu wody, ze względu na małą pojemność odbiorników ciepła jak i możliwości odcięcia poszczególnych/wszystkich odbiorników poprzez zakręcenie termostatów. W przypadku ogrzewania podłogowego, problem wynika przede wszystkim z zainstalowanych termostatów do sterownia przepływem wody na poszczególnych pętach. Termostaty najczęściej sterowane są przez niezależny sterownik, który może odciąć wszystkie pętle, gdy w danym pomieszczeniu zostanie osiągnięta żądana przez użytkownika temperatura. Dlatego rzeczywisty zład wody przy ogrzewaniu podłogowym, określa się przy zamkniętych wszystkich termostatach. Wtedy nie rzadko okazuje się, że nawet przy podłogówce zład wody w instalacji nie jest wystarczający. Podsumowując niezależnie od systemu ogrzewania czy rodzaju pompy ciepła, w systemie możemy zastosować zbiornik buforowy, jednak nie zawsze jest to koniecznością.