Co to jest współczynnik COP?

Współczynnik wydajności cieplnej COP (eng. coefficient of performance), jest to stosunek pomiędzy mocą grzewczą pompy ciepła, a niezbędną do napędu sprężarki mocą elektryczną. Zwykle w danych technicznych jest on podawany zgodnie z normą EN 14511 dla parametrów 0°C temperatury na wejściu do pompy ciepła z dolnego źródła i 35°C na zasilaniu systemu grzewczego.

Im wyższa wartość współczynnika COP pompy ciepła tym wyższa jest jej efektywność. A zatem to jest również odpowiedź na pytanie, dlaczego najefektywniej pompa ciepła będzie współpracowała z ogrzewaniem podłogowym.