_ADN5683

DOTACJE W RAMACH PROGRAMU
"AGROENERGIA"
 

arrows-black-down

CEL PROGRAMU

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.  

O PROGRAMIE

„Agroenergia” to nowy priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skierowany do rolników. Program polega na wsparciu finansowym inwestycji tworzących nowe źródło ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, a ponadto przedsięwzięć zakładających zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz mających na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

Wszystkie szczegółowe informacje i dokumenty znajdują się na stronie internetowej NFOŚiGW TUTAJ.

 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE

W ramach programu możliwe jest realizowanie takich inwestycji jak:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,
  • zakup i montaż instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,
  • zakup i montaż pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy.
  • zakup i montaż instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaiki wraz z pompą ciepła lub elektrowni wiatrowej wraz z pompą ciepła sprzężonych w jeden układ służących zaspokajaniu potrzeb własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy,
  • zakup i montaż magazynów energii dla w/w instalacji.

W przypadku instalacji nowego źródła ciepła znakomitym wyborem będą gruntowe lub powietrzne pompy ciepła firmy NIBE, które spełniają wszystkie warunki otrzymania dofinansowania. W przypadku nowych źródeł energii elektrycznej idealną decyzją będzie zakup kompletnych systemów fotowoltaicznych NIBE PV. Zestawy fotowoltaiczne NIBE PV, zawierają moduł komunikacyjny EME 20 który umożliwia komunikację z gruntową oraz powietrzną pompą ciepła NIBE, a także zwiększa wydajność jej pracy, podczas bieżącej produkcji energii elektrycznej ze słońca. Dzięki temu uzyskujemy jeszcze większe oszczędności i niemal zerowe rachunki za energię, a cały system NIBE można zdalnie monitorować przez Internet za pomocą witryny NIBE Uplink. Panele słoneczne mogą być montowane na rożnych rodzajach powierzchni dachów dzięki specjalnie dedykowanym do tego uchwytom. 

DLA KOGO?

Z programu „Agroenergia” skorzystać będą mogli wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkującą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

KIEDY?

Program realizowany będzie w latach 2019-2027, przy czym:

  • zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do roku 31.12.2025,
  • środki wydatkowane będą do roku 2027.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Terminy, sposób składania oraz rozpatrywanie wniosków określane są odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie do naboru, które publikowane są na stronie internetowej NFOŚiGW.

ILE?

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię.

DOFINANSOWANIE
MOC INSTALACJI [kW] PROCENTOWY UDZIAŁ W KOSZTACH KWALIFIKOWANYCH NIE WIĘCEJ NIŻ [zł]
10< kW ≤ 30 DO 20% 15 000
10 < kW ≤ 50 DO 13% 25 000

WARUNKI DOFINANSOWANIA

Aktualne warunki dofinansowania dostępne są na stronie internetowej NFOŚiGW.

arrows-black-down