Przeglądy i serwisowanie pomp ciepła – jak często i komu je zlecać oraz koszty

     Mówi się, że pompa ciepła to urządzenie bezobsługowe. I jest to prawda. Pompy ciepła to urządzenia zaawansowane technicznie wyposażone w nowoczesne układy sterujące. Dzięki temu, po pierwszym uruchomieniu i poprawnym ustawieniu parametrów pracy pompy ciepła możemy praktycznie zapomnieć o jej codziennej obsłudze.

     Nie znaczy to jednak, że użytkownik powinien zrezygnować z okresowych przeglądów i serwisowania pompy ciepła, osprzętu i instalacji z nią współpracujących. Wręcz przeciwnie.

     Najczęściej producenci podają, że ich urządzenia mogą pracować z fabryczną wydajnością  nawet 25 lat. Aby więc zapewnić sobie na tak długie lata wydajną i bezobsługową eksploatację urządzenia, należy zadbać o regularne przeglądy techniczne i prawidłowy serwis
pomp ciepła.

Zobacz: Zasady obsługi serwisowej pomp ciepła NIBE

Serwisowanie pomp ciepła

     Pompy ciepła charakteryzują się bardzo wysokim wskaźnikiem niezawodności ale i w nich może zdarzyć się jakaś awaria. Dlatego praktycznie nie ma producenta pomp ciepła, który w warunkach gwarancji nie określałby m.in. terminów i częstotliwości przeglądów/serwisowania swoich urządzeń.

     Zdecydowana większość producentów zaleca przegląd raz do roku. Przy czym pierwszy kluczowy przegląd (tzw. gwarancyjny) powinien być wykonany przed upływem roku od pierwszego uruchomienia. W pierwszych latach użytkowania przeglądy mają na celu sprawdzenie dotychczasowej pracy oraz dostosowanie parametrów pracy pompy ciepła do budynku/lokalu i oczekiwań właścicieli.

     Najlepszym momentem do wykonania corocznego przeglądu/serwisu pompy ciepła są miesiące poprzedzające sezon grzewczy, czyli sierpień i wrzesień.

     Podstawowym elementem pompy ciepła jest sprężarka, dla której kluczowe jest sprawdzenie jak często i jak długo pracowała w ciągu roku. Te parametry określają warunki pracy całego urządzenia i decydują o jego trwałości.

Poza tym coroczny przegląd pompy ciepła (PC) powinien obejmować m.in.:

  • kontrolę szczelności i ciśnienia układu chłodniczego PC,

  • sprawdzenie stanu filtrów,

  • sprawdzenie zawilgocenia czynnika chłodniczego,

  • kontrolę ciśnienia w instalacji grzewczej i dolnego zasilania,

  • kontrolę działania zaworów bezpieczeństwa,

  • kontrolę instalacji elektrycznej (w tym prawidłowość osadzenia przyłączy elektrycznych i prawidłowość działania czujników oraz bezpieczników),

  • kontrolę przeponowych naczyń wzbiorczych zarówno po stronie dolnego źródła ciepła (np. wymiennika gruntowego) jak i po stronie instalacji  centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej),

  •  czyszczenie parownika (wymiennika), za pomocą którego pompa ciepła pobiera ciepło z powietrza atmosferycznego dotyczy powietrznych pomp ciepła typu powietrze-woda.

     Po przeprowadzeniu przeglądu powinien być sporządzony raport (protokół), w którym określa się ewentualne uszkodzenia, nieprawidłowości działania pompy ciepła i konieczny zakres napraw do wykonania przez serwisanta.

     Poza tym serwisant ma obowiązek sprawdzenia historii błędów zapisanych w regulatorze. Na podstawie tych informacji może dokładnie określić, czy wszystkie instalacje pracowały prawidłowo i gdzie oraz kiedy występowały ewentualne nieprawidłowości.

     Zarówno przeglądy jak i serwis pompy ciepła należy powierzyć firmie autoryzowanej przez producenta urządzenia. Zobacz: Autoryzowana sieć serwisowa NIBE Przegląd gwarancyjny oraz coroczny serwis pompy ciepła to wydatek rzędu 350–450 zł netto.

Aplikacja do serwisowania pomp ciepła NIBE

     Do diagnozy pomp ciepła NIBE stosowana jest aplikacja NIBE SERWIS. Jej główną funkcjonalnością jest możliwość przesyłania za jej pośrednictwem protokołów pierwszego uruchomienia i przeglądów okresowych tych urządzeń. Aby zdiagnozować ewentualną usterkę pompy ciepła, należy wpisać numer błędu, który pojawił się na  wyświetlaczu. Dzięki aplikacji mamy również dostęp do bazy części zamiennych pomp ciepła NIBE.