Mój Prąd. Jakie są założenia programu dofinansowania fotowoltaiki oraz możliwości instalacji PV?

Mój Prąd to rządowy program dotacji do domowych instalacji fotowoltaicznych. Wyjaśniamy, jakie są jego warunki i dlaczego warto inwestować w instalację PV. 

 

Instalacja fotowoltaiczna (PV) pozwala na produkcję energii elektrycznej z energii słonecznej. Należy do odnawialnych źródeł energii i pozwala całkowicie pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Instalację fotowoltaiczną można podłączyć do sieci elektroenergetycznej i przekazywać do niej nadwyżki wyprodukowanej energii, a następnie wykorzystywać je w okresach zmniejszonej produkcji. Dzięki temu można zapewnić sobie dostęp do energii na stałym poziomie – bez względu na aktualne w danej chwili możliwości produkcyjne fotowoltaiki. 

Fotowoltaikę można także wykorzystać jako element większego systemu (we współpracy z pompą ciepła i rekuperacją), który zapewni gospodarstwu domowemu prąd, ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody użytkowej oraz skuteczną wentylację bez strat ciepła.    

W lipcu 2019 roku przedstawiciele rządu ogłosili założenia programu dotacji Mój Prąd, który ma wspierać rozwój domowych mikroinstalacji elektrycznych. 

 

Jakie dofinansowanie można otrzymać w programie Mój Prąd ?

Na instalację fotowoltaiczną w programie Mój Prąd można otrzymać 50% dofinansowania kosztów kwalifikowanych. Jednak kwotowo nie może to być więcej niż 5 000 zł. Należy się więc liczyć z tym, że dofinansowanie nie pokryje połowy kosztów instalacji PV. 

Dofinansowanie jest bezzwrotne i nie będzie wymagane żadne zabezpieczenie, by je uzyskać. Budżet programu wynosi 1 miliard zł, co wystarczy na wsparcie ok. 200 tysięcy inwestycji. 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie w programie Mój Prąd ?

Program Mój Prąd jest przeznaczony dla gospodarstw domowych, a dokładnie – osób fizycznych, które są stroną umowy przyłączeniowej z zakładem elektroenergetycznym. O wsparcie nie mogą ubiegać się osoby, które już otrzymały dotacje na instalację fotowoltaiczną w ramach innego programu. 

 

Jakie instalacje obejmuje dofinansowanie ?

Wsparcie jest przeznaczone dla instalacji, których moc zainstalowana wynosi od 2 do 10 kW. Co ważne, dofinansowana jest całość inwestycji, a więc wszystkie elementy systemu (panele fotowoltaiczne, inwertery, okablowanie), a także jego montaż.  

 

Jakie są warunki uzyskania dotacji na instalację fotowoltaiczną ?

Ważnym warunkiem otrzymania dofinansowania w programie Mój Prąd jest to, że inwestycja nie mogła być zakończona przed 23 lipca 2019 roku (czyli przed ogłoszeniem naboru). Jednocześnie musi być zakończona w momencie składania wniosku. 

Za zakończenie inwestycji przyjmuje się nie tylko ukończenie samych prac związanych z montażem fotowoltaiki, ale podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii oraz zainstalowanie licznika dwukierunkowego.  

Dodatkowym warunkiem jest to, że panele fotowoltaiczne muszą być nowe – tzn. w czasie montażu nie mogą być starsze niż dwa lata. Wiąże się to także z kolejnym warunkiem: osoba, która otrzymała dofinansowanie zgadza się na możliwość przeprowadzenia kontroli instalacji w ciągu trzech lat od otrzymania pieniędzy.  

Niestety w ramach tego programu nie można uzyskać dotacji na rozbudowę czy modernizację istniejącej już instalacji. 

 

Jakie dokumenty trzeba złożyć w programie Mój Prąd 

Do uzyskania dofinansowania należy złożyć następujące dokumenty: 

  • wniosek o dofinansowanie (dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)– po zatwierdzeniu stanie się on umową o dofinansowanie i wnioskiem o płatność; 

  • fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz dowód jej zapłaty; 

  • dokument potwierdzający montaż licznika dwukierunkowego. 

Dokumentów nie można składać drogą elektroniczną, a jedynie pocztą tradycyjną, kurierem lub osobiście (w NFOŚiGW). 

 

Od kiedy rusza program Mój Prąd ?

Jak podaje NFOŚiGW – termin naboru oraz początek składania wniosków w programie Mój Prąd zostanie ogłoszony na przełomie sierpnia i września 2019 r. 

 

Jakie możliwości daje instalacja fotowoltaiczna ?

Instalacja fotowoltaiczna przede wszystkim zapewnia produkcję prądu na poziomie wystarczającym do pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstwa domowego. Co ważne – instalacja fotowoltaiczna może być podłączona do sieci elektroenergetycznej (w programie Mój Prąd jest to jeden z podstawowych wymogów). 

Zaletą tego systemu (zwanego on-grid) jest to, że uniezależnia podaż prądu od warunków zewnętrznych, takich jak pora roku czy pora dnia. Latem (od czerwca do września), kiedy wydajność instalacji jest najwyższa, nadwyżki prądu są przesyłane do sieci. Możemy je stamtąd „odebrać” w okresach, kiedy efektywność instalacji PV jest niższa czyli zimą (lub nocą, kiedy nie pracuje). Odbywa się to za pomocą rozliczenia rachunku za prąd, a przelicznik energii dostarczonej i odebranej wynosi 80% dla instalacji o mocy do 10 kW i 70% dla większych.  

 

Jak wybrać system fotowoltaiczny ?

Panele fotowoltaiczne dostępne są w zestawach o różnych mocach. W przypadku systemów fotowoltaicznych NIBE PV do wyboru mamy instalacje o mocy: 3, 4, 5, 6, 9, a także 12, 15 i 24 kW. Dzięki możliwości dodawania oraz usuwania pojedynczych paneli, systemy solarne NIBE pozwalają na skonfigurowanie instalacji optymalnie dopasowanej dla danej inwestycji – biorąc pod uwagę zarówno zapotrzebowanie na energię elektryczną, jak i warunki montażowe, np. dostępną powierzchnię dachu. Firma NIBE-Biawar oferuje nie tylko kompletny system instalacji fotowoltaicznej, ale także fachowe doradztwo i montaż.  

Jest także możliwe wygodne sterowanie nimi nie tylko przebywając w domu, ale także zdalnie przez Internet, za pomocą witryny www.nibeuplink.com lub aplikacji NIBE UPLINK. 

 

Systemy fotowoltaiczne w instalacji grzewczej domu 

Systemy fotowoltaiczne mogą produkować prąd nie tylko na potrzeby oświetlenia domu czy zasilania urządzeń elektrycznych. Doskonale sprawdzają się także w systemach grzewczych, m.in. z pompą ciepła. Dzięki temu również do ogrzewania domu wykorzystujemy źródła odnawialne. Pompa ciepła wprawdzie korzysta właśnie z energii odnawialnej (jej źródłem może być powietrze, a także wody powierzchniowe i podziemne), jednak praca jej sprężarki wymaga zasilania energią elektryczną. 

Dlatego połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną jest bardzo korzystne. W przypadku produktów NIBE – także łatwe i wygodne. Instalacja fotowoltaiczna NIBE PV współpracująca z pompą ciepła wyposażona jest dodatkowo w moduł komunikacyjny NIBE EME, dzięki któremu cały układ pracuje z najwyższą wydajnością wówczas, gdy sprężarka pompy ciepła jak i inne urządzenia w budynku wykorzystują największą ilość energii elektrycznej.  

W tym przypadku również optymalne jest podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci i korzystanie ze „zgromadzonej” energii elektrycznej podczas sezonu grzewczego (sezon grzewczy i okres najbardziej efektywnej pracy paneli słoneczny nie pokrywają się, ale system on-grid pozwala uniezależnić się od pór roku i pogody). 

 

Panele fotowoltaiczne nie tylko z pompą ciepła 

System złożony z paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła można także rozbudować o wentylację z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Taki system dodatkowo zmniejsza zapotrzebowanie domu na energię potrzebną do ogrzania go. Tutaj również możemy skorzystać z urządzeń NIBE, np. rekuperatora NIBE ERS lub dodatkowego modułu wentylacyjnego do gruntowej pompy ciepła NIBE FLM. Również w tym przypadku sterowanie całością systemu jest wygodne i możliwe zarówno z poziomu urządzenia, jak i zdalnie (NIBE UPLINK).  

Taki system zapewnia produkcję energii elektrycznej na potrzeby wszystkich urządzeń domowych oraz instalacji, efektywne ogrzewanie domu, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, skuteczną wymianę powietrza, a także - chłodzenie. A koszty eksploatacji poprawnie skonfigurowanego systemu są na poziomie opłat stałych za prąd, czyli około 20 zł miesięcznie.  
 

O współpracy instalacji fotowoltaicznej z pompą ciepła jak również rekuperacją warto pomyśleć już na etapie planowania instalacji, co pozwoli na znaczne zminimalizowanie kosztów inwestycyjnych. 

Pompa ciepła może być umieszczona praktycznie w dowolnym pomieszczeniu nie zajmując na podłodze więcej niż 0,5 m2. Oznacza to, że inwestor nie musi budować 

kotłowni, komina czy magazynu opału. Wykorzystanie dachu o prostej konstrukcji (płaskiej albo jedno lub dwuspadowej), często pozwala dodatkowo obniżyć koszty inwestycji, co w konsekwencji w pełni lub częściowo może pokryć koszty inwestycyjne instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowym wsparciem finansowym na zakup nie tylko paneli fotowoltaicznych NIBE PV, ale także pompy ciepła, czy rekuperatora NIBE może być dofinansowanie w ramach rządowego programu Mój Prąd oraz cyklicznie organizowanej przez producenta – „Szwedzkiej Dotacji do pomp ciepła NIBE”.