Koszty inwestycji w powietrzną i gruntową pompę ciepła

     Teraz, kiedy na każdym kroku nie tylko czytamy i słyszymy o smogu ale coraz częściej go wdychamy, warto zastanowić się nad wymianą tradycyjnego źródła ciepła na czystą, ekologiczną pompę ciepła. Zobacz, ile to kosztuje.

      Obecnie inwestycja w pompę ciepła nie jest tania. Jednak dzięki dofinansowaniom można znacznie obniżyć jej koszty. Każda decyzja o zakupie nowego źródła ciepła i jego montażu w domu powinna być poprzedzona kalkulacją.

Warto przeczytać: Jak ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

     Poniżej przedstawimy przykłady kosztów inwestycji w gruntową i powietrzną pompę ciepła. Przy czym dla powietrznej pompy ciepła rozpatrzymy dwa warianty: z fotowoltaiką i bez niej.

     Dla wszystkich trzech rozwiązań z wykorzystaniem pompy ciepła przyjmiemy jednakowe założenia:

 • rodzaj budynku – wolnostojący;

 • dom o bardzo dobrej izolacji termicznej i zapotrzebowaniu jednostkowym na ciepło równym 50 W/m;

 • położenie domu – III strefa klimatyczna, dla której projektowa temperatura zewnętrzna i średnia roczna temperatura zewnętrzna wynoszą odpowiednio -20OC i 7,6OC;

 • rodzaj zasilanej instalacji – c.o. + c.w.u.;

 • powierzchnia użytkowa (która będzie ogrzewana) – 150 ;

 • liczba domowników – 4 osoby;

 • jednostkowe zużycie ciepłej wody – 50 l/os.;

 • rodzaj instalacji grzewczej – ogrzewanie podłogowe o parametrach 35/25OC + grzejniki niskotemperaturowe.

   

     Aby dla takiego budynku określić zapotrzebowanie na moc, wystarczy wprowadzić powyższe dane do programu NIBE DIM. Po wykonaniu operacji otrzymujemy wynik około 7,5 kW. Na jego podstawie dobieramy pompę ciepła. Na tym jednak pomoc producenta pomp się nie kończy. Firma NIBE wykonuje również szacunkowe wyliczenie kosztów eksploatacji pompy. Dzięki prostym symulacjom komputerowym dowiadujemy się, jakie źródło ciepła będzie optymalnym wyborem do naszego budynku.

Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

     Jeśli planujemy gruntową pompę, to mamy do wyboru dwa typy tych urządzeń:

 1. pompę ciepła z kolektorem poziomym,

 2. pompę ciepła z kolektorem pionowym.

Zaletą obu rozwiązań jest pełne pokrycie zapotrzebowania budynku na moc cieplną.

     Pierwsze rozwiązanie jest tańsze, ale ma pewne ograniczenia, które nie dotyczą kolektorów pionowych. Działka musi być duża, a powierzchnia nad kolektorem wolna od zabudowań i wysokiej roślinności, nie może być też pokryta nawierzchnią utrudniającą regenerację kolektora (czyli nagrzewanie gruntu w porze letniej i okresach przejściowych).

     Kolektor pionowy nie tylko jest lepszy pod względem eksploatacyjnym, ze względu na większą stabilność temperatury gruntu na większych głębokościach, ale może być wykonany na dużo mniejszej działce i nie ogranicza tak bardzo możliwości wykorzystania działki pod nasadzenia drzew i krzewów.

Przeczytaj również: Dlaczego warto rozważyć montaż pompy ciepła?

     W omawianym przykładzie różnica w koszcie wykonania różnych kolektorów nie powinna wynieść więcej niż 5 tysięcy złotych.

     Ponieważ koszty gruntowej pompy ciepła (glikol–woda) i jej montażu, w obu przypadkach, jest taki sam, to można przyjąć, że szacunkowy koszt całkowity takiej inwestycji wyniesie od ok. 40 tys. do 45 tys. złotych.

     Alternatywnym rozwiązaniem dla gruntowych pomp ciepła są pompy powietrzne. Kalkulacja zakupu i montażu powietrznej pompy ciepła zamknie się w granicach od 25 tys. do 31 tys. złotych – w zależności od tego, czy wybierzemy pompę ciepła typu monoblok czy typu split. Jednak bez względu na to, jaki typ wybierzemy, musimy pamiętać, że pompy te wymagają dodatkowego źródła ciepła szczytowego, jakim jest np. grzałka elektryczna, co wiąże się z dodatkowymi kosztami eksploatacyjnymi. Dla naszego przykładowego domu będzie to grzałka o mocy 9 kW, a ilość energii ze źródła szczytowego wyniesie maksymalnie 3285 kWh (przyjmując, że średnia cena 1 kWh dla całej Polski to 60 groszy, koszt energii  to 0,60 x 3285 = 1971 zł).

Powietrzna pompa ciepła z fotowoltaiką

     Dlatego przy wyborze powietrznej pompy ciepła warto pomyśleć o montażu paneli fotowoltaicznych (PV). Jednak nie ma sensu zakładanie paneli fotowoltaicznych tylko na potrzeby samej grzałki współpracującej z pompą ciepła. Przy planowaniu najlepiej uwzględnić też tzw. normalne zużycie energii elektrycznej (oświetlenie, urządzenia elektryczne). Przyjmując wykorzystanie energii elektrycznej do celów domowych w granicach 1500–1800 kWh, możemy przyjąć, że interesuje nas instalacja o mocy 6–7 kWp (moc instalacji PV podajemy w kWp – kilowatopikach). W polskich warunkach przyjmuje się, że moc instalacji wyrażona w kWp to moc maksymalna instalacji.     Dla celów prostej kalkulacji przyjmiemy wartość przelicznika na 1 kWp instalacji. Uwzględnia on koszt zakupu paneli, inwertera, konstrukcji mocującej, przewodów, pozostałych elementów i montaż instalacji. Z praktyki wynika, że im większa moc instalacji, tym mniejsza wartość przelicznika na 1 kWp. Jego wartość może wynosić ok. 4000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp do ok. 6500 zł dla instalacji 3 kWp i mniejszej. W naszym przypadku zakup i montaż fotowoltaiki może wynieść od ok. 25 tys. do 32 tys. złotych. Łącznie pompa ciepła z fotowoltaiką to łączny koszt od 50 tys. do 63 tys. złotych.

     Dobierając panele fotowoltaiczne pamiętajmy, że ich montaż wymaga sporej płaszczyzny, której szukamy najczęściej na dachu. Jeśli nie mamy dostatecznie dużej powierzchni połaci na dachu, możemy rozważyć inne opcje montażu PV: na powierzchni ściany o odpowiednim nasłonecznieniu lub na poziomie gruntu. Jeżeli żadna z nich nie może być zrealizowana, pozostaje ograniczyć się do montażu paneli tylko na potrzeby energetyczne pompy ciepła. Wtedy koszt fotowoltaiki na potrzeby analizowanego domu wyniosą od 20 000 do 27 000 zł.

     Oczywiście wszystkie wymienione koszty są tylko przedstawieniem rzędu wielkości, z jakimi musimy się liczyć. Realna wartość inwestycji zależy bowiem od wielu różnych czynników, np. terenowych warunków lokalnych, ceny usług w naszym regionie, możliwości skorzystania z promocji czy dopłat. Dlatego w każdym przypadku kalkulację należy przeprowadzić indywidualnie do konkretnego obiektu. Firma NIBE zaprasza do kontaktu.

Zapraszamy do skorzystania z: Dotacje na pompy ciepła