Jakie formalności może wymagać montaż pompy ciepła (powietrznej, gruntowej, wodnej)?

     Coraz częściej w naszych domach i mieszkaniach montowane są pompy ciepła. Jednak przed instalacją tego typu urządzenia czasem należy dopełnić pewnych formalności. Kwestie te reguluje kilka ustaw. Zobacz, o jakie dokumenty należy zadbać przed instalacją pompy ciepła.

     Pompy ciepła w zależności od rodzaju różnią się źródłem dolnym. Dla pomp gruntowych są to instalacje pionowe lub poziome umieszczone w gruncie, dla pomp wodnych – studnie ujęć podziemnych lub zbiorniki wodne, a dla powietrznych pomp ciepła – powietrze atmosferyczne. Rzadziej spotykane w budownictwie jednorodzinnym są źródła antropogeniczne (np. ciepło odpadowe ze ścieków lub wentylacji).

Dowiedz się: Jak dobrze wybrać pompę ciepła?

Formalności a montaż pompy ciepła

     Przed podjęciem decyzji o montażu pompy ciepła warto zapoznać się z zapisami kilku ustaw, które regulują to zagadnienie, np. prawo budowlane, prawo geologiczne i górnicze, prawo wodne, przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, prawo ochrony środowiska czy ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

     Zdecydowanie najprostszy pod względem formalnym jest montaż powietrznej pompy ciepła. Przy montażu tej pompy, prywatny inwestor praktycznie tylko w dwóch wyjątkowych przypadkach musi spełnić określone przepisami wymagania. Te sytuacje to:

  • Montaż powietrznej pompy ciepła typu split o pojemności układu chłodniczego powyżej 5 kg ekwiwalentu CO2 (a taką ilość czynnika zawiera praktycznie każda pompa o mocy ponad 10 kW) – wymagana jest karta urządzenia i rejestracja w CRO (Centralny Rejestr Operatorów).

  • Montaż pompy ciepła na terenie lub w budynku wpisanym do rejestru zabytków:

    – teren wpisany do rejestru zabytków – wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz dokonanie zgłoszenia,

    – budynek wpisany do rejestru zabytków – wymagane jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenie na budowę.

     Pierwszy przypadek jest wymaganiem specyficznym dla powietrznych pomp ciepła. Reguluje to szczegółowo tzw. ustawa F-gazowa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową (SZWO).

Zobacz: Oferta powietrznych pomp ciepła NIBE

     Przypadek drugi dotyczy również pozostałych pomp ciepła, czyli gruntowych i wodnych. Wymagania związane z montażem pompy ciepła na obszarze lub w budynku wpisanym do rejestru zabytków zawsze wymaga konsultacji, opinii lub pozwolenia konserwatora zabytków.

     Dla pomp gruntowych zakres koniecznych formalności będzie się różnił w zależności od rodzaju dolnego źródła i miejsca jego wykonania. Gruntowa pompa ciepła z kolektorem poziomym nie wymaga żadnych dodatkowych uzgodnień poza pozwoleniem na budowę dla budynku, w którym ją montujemy. Wykonanie instalacji kolektora poziomego na własnym gruncie nie podlega regulacjom prawnym.

Zobacz również: Gruntowe pompy ciepła NIBE

    Trochę więcej formalności może wiązać się z montażem gruntowej pompy ciepła z kolektorem pionowym. Zakres obowiązków inwestora reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Przede wszystkim należy wykonać projekt robót geologicznych, który podlega zgłoszeniu odpowiedniemu staroście. Jeśli w ciągu 30 dni starosta nie wniesie sprzeciwu, można rozpocząć roboty geologiczne (odwierty). Jeśli planowana głębokość odwiertów wynosi od 30 do 100 m na obszarze górniczym lub ponad 100 m niezależnie od obszaru należy dodatkowo opracować plan ruchu zakładu górniczego.

     Na koniec pompa wodna. W tym przypadku, podobnie jak dla pomp gruntowych, obowiązują przepisy prawa geologicznego i górniczego oraz ustaw o prawie wodnym z dnia 20 lipca 2017 r. Na wykonanie studni, której podstawowym przeznaczeniem jest wykorzystanie wody do celów energetycznych, potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne. Z kolei, aby je uzyskać, należy do wniosku dołączyć operat wodnoprawny.

     Warto podkreślić, że wszystkie wyżej wymienione formalności powinny być załatwione w dbałości o własny interes inwestora. A już szczególnie powinni o to zadbać użytkownicy, którzy zamierzają starać się o dofinansowanie do inwestycji.

Przeczytaj również: Dofinansowanie do pomp ciepła w ramach programu "Czyste Powietrze"

 

Podejmując decyzję o wyborze źródła ciepła do domu, sposobie ogrzewania budynku lub też planując modernizację kotłowni, warto zastanowić się nad montażem pompy ciepła.