Jak dobiera się pompę ciepła?

Jeśli już podjęliśmy decyzję co do wyboru pompy ciepła jako sposobu ogrzewania domu, to następnym krokiem powinno być określenie naszego zapotrzebowania na ciepło, rodzaju pompy ciepła (PC) oraz ewentualnego zastosowania dodatkowych rozwiązań, takich jak klimatyzacja, rekuperacja czy fotowoltaika.

     Dwie podstawowe wielkości, jakie są potrzebne do określenia mocy pompy ciepła, tak samo jak każdego innego urządzenia grzewczego, to zapotrzebowanie budynku na ciepło i zapotrzebowanie na moc grzewczą potrzebną do podgrzewania wody użytkowej (zależy od liczby mieszkańców).

      Wartość zapotrzebowania na ciepło w nowobudowanych domach powinna być określona już na etapie projektu. Jeśli jednak z jakichś powodów nie mamy podanych takich danych lub zamierzamy wykonać nową instalację w starszym budynku, musimy sami zebrać informacje niezbędne do obliczeń. Zapotrzebowanie na ciepło podawane jest w jednostkach [kWh/rok] lub [kWh/m2.rok]. Wartość ta określa ilość ciepła potrzebnego do ogrzania metra kwadratowego powierzchni domu w ciągu roku. Do jej wyliczenia potrzebne będą przede wszystkim: powierzchnia i kubatura, izolacyjność zewnętrznych przegród budowlanych, lokalne warunki atmosferyczne charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej oraz usytuowanie budynku względem południa.

Zobacz: Prosty formularz do doboru urządzeń marki NIBE

     Po zebraniu danych możemy spróbować samodzielnie obliczyć zapotrzebowanie na ciepło dla naszego domu korzystając z oprogramowania OZC (Obliczanie Zapotrzebowania na Ciepło) ale znacznie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie w tym zakresie z fachowej pomocy.

Dobór pompy ciepła

     Dla szacunkowego określenia mocy pompy ciepła dla potrzeb ogrzania budynku wystarczy pomnożyć jego zapotrzebowanie na moc przez powierzchnię obiektu. Weźmy dla przykładu budynek o powierzchni 250 mkw. zakwalifikowany w granicach klas energetycznych jako dom energooszczędny (niskoenergetyczny) o zapotrzebowaniu na moc 25 W/m2: 25 x 250 = 6250 W.  W ten sposób już wiemy, że do ogrzania domu musielibyśmy zainstalować pompę ciepła o mocy 6,25 kW.

     Jeśli pompa ciepła, poza ogrzewaniem, ma być również wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), to dla określenia ostatecznej mocy urządzenia musimy jeszcze w obliczeniach uwzględnić liczbę mieszkańców oraz ilość zużywanej przez nich ciepłej wody. Na etapie planowania przyjmuje się, że przeciętne zużycie ciepłej wody wynosi 50 l na osobę. Na podgrzanie tej ilości wody do temperatury 45OC potrzeba ok. 300 W mocy grzewczej. Czyli dla zaspokojenia potrzeb 6 osób należy przyjąć moc dodatkową 1,8 kW (6 x 300 W = 1800 W = 1,8 kW).

     Dzięki takiej analizie możemy określić, że na ogrzanie energooszczędnego budynku o powierzchni 250 mkw. i przygotowanie c.w.u. dla 6 osób, potrzebna będzie pompa ciepła o mocy grzewczej ok. 8,0 kW.

      Po określeniu mocy urządzenia należy wybrać typ pompy ciepła: gruntowa, wodna czy powietrzna. Wybór dwóch pierwszych z reguły gwarantuje pokrycie zapotrzebowania na moc cieplną w 100%. Przy powietrznej pompie ciepła ten stopień pokrycia zapotrzebowania może się wahać od 50 do 65 %. W takim przypadku, aby pokryć w pełni zapotrzebowanie na ciepło, wymagane jest zainstalowanie urządzenia w systemie hybrydowym. Wówczas pompa ciepła współpracuje z konwencjonalnym źródłem ciepła, np. kotłem gazowym lub olejowym, choć do wspomagania układu pompy ciepła możemy wykorzystać też grzałkę zintegrowaną z PC lub ogrzewanie elektryczne (najlepiej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną) czy układ niezależny, jakim jest kominek.

Zobacz: Powietrzne pompy ciepła powietrze-woda marki NIBE

     Pamiętajmy, że wybór konkretnego rodzaju pompy ciepła, nie zawsze zależy tylko od nas. W przypadku kiedy budynek stoi lub nowy dom stawiany jest na małej działce, możemy nie mieć opcji zamontowania pompy gruntowej (lub wodnej). Wtedy jedynym wyborem są pompy powietrzne.

     Warto jednak pamiętać, że każdy nasz wybór powinniśmy skonsultować z dobrym specjalistą. Zapraszamy do kontaktu z ekspertami marki NIBE.