Czy można ubiegać się o dofinansowanie do pompy ciepła?

O dofinansowanie do pompy ciepła można ubiegać się na kilka sposobów. Jest to możliwe m.in. w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, czy Szwedzkiej Dotacji – promocji, którą objęte są powietrzne pompy ciepła NIBE.

Program Czyste Powietrze

W drugiej połowie 2018 roku ruszył rządowy program Czyste Powietrze, dzięki któremu można, między innymi, uzyskać dofinansowanie na wymianę starych źródeł ciepła oraz na termomodernizację budynku. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Co ważne program skierowany jest również do inwestorów, którzy jeszcze nie zaczęli budowy domu, choć mają już pozwolenie na jego budowę lub zgłosili taki zamiar. W tym przypadku można starać o wsparcie na zakup i montaż źródła ciepła spełniającego wymagania programu.
Realizacja programu potrwa do 2029 roku, a jego budżet opiewa na 103 mld złotych, z czego na finansowanie w formie dotacji przeznaczono 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł.
Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. W jego ramach można uzyskać dofinansowanie na docieplenie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, systemu grzewczego, montaż wentylacji i odnawialnych źródeł energii. Będzie można skorzystać m.in. z dofinansowania na zakup i montaż pompy ciepła: powietrznej, gruntowej lub wodnej.
Wnioski o dofinansowanie w ramach Czystego Powietrza należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) odpowiednim do położenia nieruchomości objętej wnioskiem. Składanie wniosków rozpoczęło się od 19 września 2018 r. I zakończy 30 czerwca 2027 r. Pamiętać należy o tym, że wniosek złożony do niewłaściwego WFOŚiGW zostanie zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia. Równocześnie jednak w odpowiedzi powinna być zawarta informacja o właściwym terytorialnie funduszu. Dokumenty można składać w wersji elektronicznej (poprzez aplikację internetową) lub osobiście w formie papierowej. Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie. Wysokość dotacji czyli intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu, jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę wysokości dofinansowania.
W ramach Czystego Powietrza maksymalny koszt kwalifikowany na gruntową pompę ciepła to 45 000 złotych, a na powietrzną – 30 000. W zależności od dochodu, jaki przypada na osobę w gospodarstwie domowym, wysokość dofinansowania może wynieść od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Stąd wynika, że na pompę gruntową można uzyskać od 13 500 do 40 500 złotych, a na pompę powietrzną od 9000 do 27 000 złotych.

Szczegóły dofinansowania dostępne są na stronach internetowych i w oddziałach Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Szwedzka Dotacja, czyli do 6 tysięcy złotych dotacji na pompę ciepła

Można też skorzystać z promocji na odnawialne źródła energii, które dostępne są na rynku. Jedną z nich jest Szwedzkia Dotacja finansowana przez firmę NIBE. Promocja obejmuje łącznie 150 sztuk powietrznych pomp ciepła i trwa od 15.09.2018 do 30.11.2018 r. lub wyczerpania zadeklarowanej liczby urządzeń NIBE podlegającej wsparciu. Dotacja przeznaczona jest dla użytkowników zarejestrowanych na stronie internetowej https://www.szwedzkadotacja.pl/.
Szwedzką Dotacją objęte są powietrzne pompy ciepła typu NIBE F2040 i NIBE F2120 – osobno lub w zestawach z centralami wewnętrznymi HK 200 i VVM oraz rekuperatorami NIBE ERS i systemami fotowoltaicznymi NIBE PV.

Kwota wsparcia wynosi:
● do 4000 zł do pompy ciepła,
● do 5000 zł do pompy ciepła z rekuperatorem NIBE ERS lub pompy ciepła z zestawem fotowoltaicznym,
● do 6000 zł do kompletu: pompa ciepła, rekuperator i zestaw fotowoltaiczny.
W przypadku Szwedzkiej Dotacji należy brać pod uwagę ograniczony czas trwania akcji oraz liczbę dotowanych zestawów.

Więcej informacji na stronie: https://www.szwedzkadotacja.pl/

Podatkowa ulga termomodernizacyjna do walki ze smogiem

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać nowa ulga podatkowa tzw. ulga termomodernizacyjna. Dzięki niej będzie można odliczyć od dochodu koszty poniesione na termomodernizację budynku jednorodzinnego (w tym na montaż pompy ciepła). Będą jednak pewne ograniczenia. Ulga dotyczyć będzie podatników rozliczających się według 19% skali podatkowej, a zwrotowi podlegać będzie tylko 23% kosztów inwestycji. Dodatkowo kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. złotych.